Členský poplatok 2018

Členský poplatok 15 € na rok 2018, prosíme uhradiť najneskôr do 28.02.2018.Zápisné nového člena je 35 €. Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva. (Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b). Bankové spojenie: Číslo účtu:...
Dôležitý oznam

Dôležitý oznam

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov – CAJC, CAC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOS, BOB, BOJ. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto...