18.6.1997 – 21.6.2006BMC-Barbero-Black-nelor
bonitačný kód: 01/5A/6
Majiteľ: Šárka Kollárová

Ocenenia:
Slovenský šampión krásy
Poľský šampión

 

 

Super Star Moldau North Leedomaine Minstrel of Moldau Skansen´s Nissen of Crameersha
Skansen´s My Fair Lady of Leedomaine
Leedomaine Faier and Square of Moldau Cermar Silver Dream of Starburst
Skansen´s My Fair Lady of Leedomaine
Loreta Androis Mateusz z Rogu Obfitosci Larry v.d. Mooshutten
Liza Arbeca
Elizabeth Androis Cil Kvent
Adriana Androis