Dátum narodenia: 4.8.2004, SPKP 1633
Bonitačný kód: 00/7A/5
37,5cm / 37,5 cm
Majiteľ:  MVDr. Viera Fedorová, 044 71 Páňovce 136
0905 218593, www.somnus.sk

Ocenenia:
CAC, CACIB, BOB
TOP PES vo výkone 2005 – 3. miesto

Skúšky:
ZMMP, SMP 1, SP, RH-E, OB 1, OB 2