Bradáč veľký čierny
Dátum narodenia: 4.3.2018, 5 psíkov + 4 sučky

Otec: CH. CHARLIE HUGO Radinie
Bonitácia: 00/5Ay/6, 67cm/67cm, HD – „A“
CH. CZ, 2 x CAC, 2 x Res. CAC
Skúšky z výkonu: BH, FPr 1, FPr 2,FPr 3, ZOP, ZVV 1, ZZO1

CH. CHARLIE HUGO Radinie

CH. CHARLIE HUGO Radinie

Matka: SUNRICE Triumetal
chovná, 62 cm/62 cm, HD – „A“
CAC, CC, BOB, ISPU

SUNRICE Triumetal

SUNRICE Triumetal

Chovateľ: Ing. Renáta Lelovská, Čápor 1545, 951 17 Čabaj-Čápor
Kontakt: 0911 760 996
e-mail: [email protected]