Členské 2020

10 feb, 2020 | Novinky

Milí členovia klubu,

chceme iba pripomenúť, že sa blíži koniec termín na úhradu členského poplatku na rok 2020. Pokiaľ plánujete naďalej zachovať priazeň a čerpať výhody členstva v Klube chovateľov plemena bradáč, prosíme vás o úhradu členského poplatku do 28.02.2020.

Členský poplatok 15 €
Zápisné nového člena je 35 €

Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva!
(Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b)

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2941014534/1100
Názov účtu: KCHPB
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534
SWIFT: TATR SK BX