Členský poplatok 2018

10 jan, 2018 | Novinky 2018

Členský poplatok 15 € na rok 2018, prosíme uhradiť najneskôr do 28.02.2018.Zápisné nového člena je 35 €. Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva. (Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b).

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2941014534/1100
Názov účtu: KCHPB
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534
SWIFT: TATR SK BX

V prípade, že požadujete vystavenie pripúšťacieho povolenia hneď na začiatku roka 2018, je potrebné mať už uhradené členské na rok 2018.

3 x CAC=Slovensky sampion krasy

3 x CAC=Slovensky sampion krasy

Europska vystava psov Polsko 2018

Europska vystava psov Polsko 2018

Slovakia Dog Cup