Členský poplatok 2019

19 dec, 2018 | Novinky 2018

Členský poplatok 15 € na rok 2019, prosíme uhradiť najneskôr do 28.02.2019.Zápisné nového člena je 35 €. Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva. (Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b).

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2941014534/1100
Názov účtu: KCHPB
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534
SWIFT: TATR SK BX

V prípade, že požadujete vystavenie pripúšťacieho povolenia hneď na začiatku roka 2019, je potrebné mať už uhradené členské na rok 2019.

Slovakia Dog Cup