+421 907 120 519 | i[email protected] 

Členský poplatok 2022

Milí členovia klubu,

v prípade, že aj v roku 2022 chcete Klubu chovateľov plemena bradáč zachovať priazeň a čerpať výhody členstva, prosíme vás o úhradu členského poplatku do 28.02.2022.

Členský poplatok 15 €
Zápisné nového člena je 35 €

Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva! (Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b)

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2941014534/1100
Názov účtu: KCHPB
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534
SWIFT: TATR SK BX