Vážení členovia klubu!

Členská krajina ISPU – Nórsko, nemohla usporiadať tento rok ISPU SHOW z dôvodu miestnych veterinárnych problémov.
Maďarský klub vo veľmi krátkom čase zabezpečil náhradný termín a miesto konania tohtoročnej  ISPU výstavy.

ISPU-Winner Show sa bude konať  30. novembra 2019 v Budapešti.

Link: www.ispu.world/portfolio/ispu-show-2019-ungarn/