MS SR 2019

17 sep, 2019

Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 19. ročník 
Medzinárodné majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 9.ročník 

Usporiadateľ pretekov: KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA BRADÁČ 
Dátum: 2.11.2019 
Súťažné kategórie: Mládež (do 18 rokov), dospelý, zo zapísaním skúšky 
BH –SK (malý, stredný a veľký bradáč) 
ZMMP (malý bradáč) 
SMP 1 (malý bradáč) 
SMP 2 (malý bradáč) 
ZM (stredný a veľký bradáč) 
SVV1 (stredný a veľký bradáč) 
SVV2 (stredný a veľký bradáč) 
SVV3 (stredný a veľký bradáč) 

Figurant: Juraj Jáger 
Rozhodca: bude nominovaný ZŠK 
Miesto konania: futbalové ihrisko Ivachnová 
Usporiadateľ pretekov: KCHPB SR v spolupráci s KK Ružomberok 
Uzávierka prihlášok: 14.10.2019 (prihláška nebude prijatá bez potvrdenia o zaplatení štartovného). 

Štartovné: členovia KCHPB: mládež 10 €, dospelí 20€ 
nečlenovia KCHPB: mládež 10 €, dospelí 30 € . 

Štartovné zasielajte na č.ú. 2941014534/1100 
názov účtu: KCHPB 
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534 

Veterinárne podmienky: 

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. 

Vyhlásenie výsledkov: Do dvoch hodín po ohodnotení posledného pretekára. 

Technicko-organizačné podmienky: Každý pretekár je povinný zúčastniť sa prezentácie, otvorenia a ukončenia pretekov. Pretekár je povinný mať počas pretekov na sebe viditeľne umiestnené štartovné číslo. 

Najlepší ,,BRADÁČ“ M SR bude vyhlásená bradáč z najvyššej kategórie s najväčším počtom bodov a dosiahnutým limitom skúšky. 
Majster SR bude vyhodnotený z najvyššej kategórie pre malých bradáčov a z najvyššej kategórie pre stredných a veľkých bradáčov súčasne. 

Kontakt: Andrea Adamčiaková , 0905 511257, e- mail: [email protected] 

PROPOZÍCIE A PRIHLÁŠKA pdf

Výstavy 2019

advertisement advertisement
Slovakia Dog Cup