+421 907 120 519 | i[email protected] 

Národný skúšobný poriadok

Od 1.1.2020 je v platnosti nový Národný skúšobný poriadok. Jeho znenie
nájdete:

http://www.zsksr.sk/documents/NSP_2020_3.pdf