+421 907 120 519 | i[email protected] 

Parte

Dňa 20.01.2021, vo veku 62 rokov zomrel bývalý člen nášho klubu a rozhodca Marián Štefek

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!