Podmienky do chovu

KLUBU chovateľov PLEMENA BRADÁČ

Účasť na dvoch výstavách na Slovensku v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, z toho jedna výstava musí byť klubová alebo špeciálna, druhá výstava môže byť národná, celoštátna alebo medzinárodná.

U stredných a veľkých bradáčov je potrebný röntgen dysplazie bedrových kĺbov.
Vyšetrenie oči na PRA ,LL, C – zatiaľ len informatívne (u malých bradáčov).

Zwergschnauzer – from 15 Months

 

Shows

Work

Hight

Teeth

MAC

DNA

male

Excellent

Very Good *

bez skúšky

29 – 36 cm

Complete dentition

1. z chov. páru negatívny

povinné

female

Excellent

veľmi dobrá*

bez skúšky

29 – 36 cm

Complete dentition

1. z chov. páru negatívny

povinné

* jedinec, ktorý má inú farbu ako jeho rodičia – iba so známkou výborný/á

Stredný bradáč – od 15 mesiacov

 

Shows

Work

Teeth

Hight

DCC

DNA

Male

Excellent

veľmi dobrý

bez skúšky

Complete dentition

44 – 51 cm

1. z chov. páru negatívny

povinné

Female

Excellent

veľmi dobrá

bez skúšky

Complete dentition

44 – 51 cm

2. z chov. páru do 2. stupňa

povinné

veľký bradáč od 18 mesiacov

 

Shows

 

Work

Character

Teeth

Hight

DCC

DNA

Male

Excellent

Very Good

 

bez skúšok

3-8

Complete dentition

59 – 72 cm

1. z chov. páru negatívny

povinné

Female

Excellent

Very Good

 

bez skúšok

3-8

Complete dentition

59 – 72 cm

2. z chov. páru do 2. stupňa

povinné

 

Slovakia Dog Cup