+421 907 120 519 | i[email protected] 

Pozvánka na členskú schôdzu

ktorá sa bude konať dňa 12.09.2020 ( sobota )  o 15.30 hod.
Rekreačné stredisko Tesáre – Nové Mlyny

 Program:  

  1. Otvorenie

  2. Voľba pracovných komisií

  3. Správa o činnosti klubu

  4. Správa o hospodárení klubu

  5. Správa revíznej komisie

  6. Návrh plánu akcií na rok 2021

  7. Rôzne

  8. Diskusia

  9. Záver

výbor KCHPB