+421 907 120 519 | i[email protected] 

Propozície MS vo výkone bradáčov

Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 20. ročník
Medzinárodné majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 10.ročník

Usporiadateľ pretekov: KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA BRADÁČ 

Dátum: 10.10.2020

Súťažné kategórie: Mládež ( do 18 rokov), dospelý, zo zapísaním skúšky

BH – SK   (malý, stredný a veľký bradáč) 
ZMMP    (malý bradáč) 
SMP 1     (malý bradáč)           SMP 2     (malý bradáč) 
ZM          (stredný a veľký bradáč) 
SVV1      (stredný a veľký bradáč) 
SVV2      (stredný a veľký bradáč) 
SVV3      (stredný a veľký bradáč) 

Figurant: Juraj Jáger

Rozhodca: bude nominovaný ZŠK 

Miesto konania: futbalové ihrisko Ivachnová

Usporiadateľ pretekov: KCHPB SR v spolupráci s KK Ružomberok

Uzávierka prihlášok: 15.9.2020       ( prihláška nebude prijatá bez potvrdenia o zaplatení štartovného).

Štartovné: členovia KCHPB:     mládež 10 €, dospelí 20€ 
nečlenovia KCHPB:  mládež 10 €, dospelí 30 €.

Štartovné zasielajte na č.ú. 2941014534/1100
názov účtu:  KCHPB
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534

Veterinárne podmienky:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Vyhlásenie výsledkov:  Do dvoch hodín po ohodnotení posledného pretekára.

Technicko-organizačné podmienky: Každý pretekár je povinný zúčastniť sa prezentácie, otvorenia a ukončenia pretekov. Pretekár je povinný mať počas pretekov na sebe viditeľne umiestnené štartovné číslo. 

Najlepší ,,BRADÁČ“ M SR bude vyhlásený bradáč z najvyššej kategórie s najväčším počtom bodov a dosiahnutým limitom skúšky.

Majster SR bude vyhodnotený z najvyššej kategórie pre malých bradáčov a z najvyššej kategórie pre stredných a veľkých bradáčov súčasne.