+421 907 120 519 | i[email protected] 

Propozície MSR

Majstrovstvá klubu vo výkone bradáčov – 22. ročník

Usporiadateľ pretekov: Klub chovateľov plemena bradáč v spolupráci s Kynologickým klubom Horša 

Dátum: 7.10.2023

Súťažné kategórie: BH-SK, ZMMP, SMP 1. SMP 2, ZM, SVV1, SVV2, SVV3 (len pre KCHPB – bradáč veľký a stredný).

Figurant: Pavel Šebo
Rozhodca pre NSP: v jednaní
Miesto konania: areál Kynologického klubu Horša 

Štartovné: člen KCHPB – mládež 10€, dospelý 20€
nečlen KCHPB – mládež 15€, dospelý 25€
Štartovné zasielajte na účet Kynologického klubu Horša SK45 7500 0000 0040 1999 7881 

Uzávierka prihlášok: 30.9.2023
mail: [email protected]