Dátum narodenia: 10.9.1990 – ?BVKS-Schnauzervari-MYRTILL
Bonitačný kód: 00/4AEV/3
RTG 0/0

Ocenenia:
Európsky víťaz, Šampión Maďarska, 2x CACIB

Skúšky:
ZM

Majiteľ: Georgina Langová

Ch. Grisa z Grodu KsiazatPomorskich Nicko v. Sudhager Rixel Basko v.d. Thesings Allee
Dolly v. Michaeliszwinger
Ch. Edina z Grodu KsiazatPomorskich Ich. Faust v.d. Havenstad
Ch. Bona z Grodu Ksiazat Pomorskich
Csikós Barát Viki Hassán v.d. Thesings Allee
Ich. Kerteskoi Dixi