Členský poplatok 15 € na rok 2019, prosíme uhradiť najneskôr do 28.02.2019.Zápisné nového člena je...