2018

 • Bradáč malý čierny  BALDWIN EARNUR WILD RANE, Andrea Adamčiaková
 • Bradáč malý čiernostrieborný CHRISTIAN LUKE AGAPE, Lukáš Procházka
 • Bradáč malý čiernostrieborný CHRISTINA AGÉ AGAPE, Marta Kročanová
 • Bradáč malý korenie  a soľ KUBKO   KELADOR, Zuzana Straková

Klubový šampión mladých 2018 

 • Bradáč malý čierny BALDWIN EARNUR WILD RANE, Andrea Adamčiaková
 • Bradáč malý čierny VICTORIOUS STARJUST BEAUTY, Andrea Adamčiaková

2017

2016

2015

2014

2013

 • Bradáč veľký korenie a soľ HESTIA KELADOR, Zuzana Straková
 • Bradáč stredný korenie a soľ ARMANI POSLEDNÝ SKAUT, Zuzana Straková
 • Bradáč malý korenie a soľ INDIANA  SUMMER  ASTRONAUT, Zuzana Straková

2007

 • Bradáč malý čiernostrieborný NOBLE MONUMENT´S CZECH CHALLENGER, Šindelářová Michaela

2003

 • Bradáč veľký korenie a soľ ANGI GAUADA, m: Janka Richterová

2002

 • Bradáč stredný korenie a soľ CYRT IMPRESE, Mazáková Jana
 • Bradáč malý čiernostrieborný GIANT BOLERO Z DOXIE, Šindelářová Michaela

2001

 • Bradáč stredný čierny FABIEN BLACK GRAND CALVERA, Alena Moláčková
 • Bradáč stredný korenie a soľ ARAN BOHEMIA NESS, Šárka Kollárová
 • Bradáč stredná korenie a soľ BENITA Z HOKARU, Šárka Kollárová
 • Bradáč malý korenie a soľ DORIS SVETOBEŽNÍK, Anna Holcingerová

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový šampión

1. Ak pes/suka získal 3 x Klubový víťaz na Klubovej výstave bradáčov

2. Kombinácia:
a., KV + KV + ŠV
b., KV + KV + CC
c., KV + ŠV + CC
d., KV+ ŠV + ŠV

KV – Klubový víťaz, ŠV – Víťaz špeciálnej výstavy

Klubový šampionát  na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
KCHPB,
Bc. Andrea Adamčiaková,
Železničná 955,
034 95 Likavka

K žiadosti treba priložiť:
– fotokópie  posudkových listov s udelením titulu Klubový víťaz, Víťaz ŠV , CC,– fotokópiu preukazu o pôvode psa
– fotografiu psa v postoji

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový junior šampión

1. Ak pes/suka získal 2 x Klubový víťaz mladých na Klubovej výstave bradáčov

2. Kombinácia:
a., KVM + CAJC na ŠV
b., KVM + JCC na KV

Klubový šampionát mladých  na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
KCHPB,
Bc. Andrea Adamčiaková,
Železničná 955,
034 95 Likavka

K žiadosti treba priložiť:
– fotokópie  posudkových listov s udelením titulu CAJC, J CC,
– fotokópiu preukazu o pôvode psa
– fotografiu psa v postoji

 

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový veterán šampión

1. Ak pes/suka získal 2 x  V1 v triede veteránov na Klubovej výstave bradáčov

2. Kombinácia:
a. V1 z Klubovej výstavy +V1 zo Špeciálnej výstavy

Klubový šampionát veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
KCHPB,
Bc. Andrea Adamčiaková,
Železničná 955,
034 95 Likavka

K žiadosti treba priložiť:
– fotokópie  posudkových listov V1 z triedy veteránov na klubovej/špeciálnej výstave
– fotokópiu preukazu o pôvode psa
– fotografiu psa v postoji