+421 907 120 519 | i[email protected] 

Klubový šampión

2020

 • Bradáč malý korenie a soľ,  DÁŠENKA Danky dog, maj. Daniela Chrenková
 • Bradáč malý korenie  a soľ,  IRON MAN ORIGINAL Astronaut, maj. Karol Považan
 • Bradáč stredný korenie a soľ, MAFIA Imprese, maj. Jana Mazákov
 • Bradáč veľký čierny, ENJOY Triumetal, maj. Igor Vraniak

Klubový šampión veterán 2020

 • Bradáč stredný korenie a soľ, KILLY Imprese, maj. Jana Mazáková

2019

 • Bradáč malý biely, ABBADO Rebel Alve, maj. Velišová Alena, CZ
 • Bradáč malý korenie  a soľ, ELISABETH PRINCESS Wild Rane,maj. Andrea a Monika Adamčiaková
 • Bradáč malý čiernostrieborný, Whisper Of Wind HYPERSONIC, maj. Miloš Richter, CZ
 • Bradáč veľký čierny, HURRICAN ze Slunečné verandy, maj. Ing. Jaroslava Slačková
 • Bradáč veľký čierny, ZETTA-JONES Triumetal, maj. Ing. Jaroslava Slačková
 • Bradáč veľký korenie a soľ, NORMANN  Kelador, maj. Zuzana Straková


Klubový šampión mladých 2019

 • Bradáč malý korenie  a soľ, ELISABETH PRINCESS Wild Rane,maj. Andrea a Monika Adamčiaková
 • Bradáč stredný čierny, CABALLERO OD DALAJSKÉHO POTOKA, maj. Danica Búranová & Rudolf Lachkovič


Klubový šampión veterán 2019

 • Bradáč malý čierny, GLORINDA z Šardanu, maj. Řehánková Iva, CZ
 • Bradáč veľký čierny, DARWEEN Kelador, maj. Karol Považan
 • Bradáč veľký čierny, GRETA GARBO  Kelador, maj. Ing. Iveta Ráčková
 • Bradáč veľký korenie a soľ, HESTIA Kelador, maj. Zuzana Straková
 • Bradáč veľký korenie a soľ, HORUS Kelador, maj. Zuzana Straková

2018

 • Bradáč veľký korenie a soľ, LORRAINE   Kelador, maj. Zuzana Straková
 • Bradáč malý čierny  BALDWIN EARNUR WILD RANE, Andrea Adamčiaková
 • Bradáč malý čiernostrieborný CHRISTIAN LUKE AGAPE, Lukáš Procházka
 • Bradáč malý čiernostrieborný CHRISTINA AGÉ AGAPE, Marta Kročanová
 • Bradáč malý korenie  a soľ KUBKO   KELADOR, Zuzana Straková

Klubový šampión mladých 2018 

 • Bradáč malý čierny BALDWIN EARNUR WILD RANE, Andrea Adamčiaková
 • Bradáč malý čierny VICTORIOUS STARJUST BEAUTY, Andrea Adamčiaková
 • Bradáč malý čierny, FELHIT ASMARA SUGAR Wild Rane, maj. Marco Keszely
 • Bradáč malý korenie a soľ, IRON MAN ORIGINAL Astronaut, maj. Karol Považan

2017

2016

2015

2014

2013

 • Bradáč veľký korenie a soľ HESTIA KELADOR, Zuzana Straková
 • Bradáč stredný korenie a soľ ARMANI POSLEDNÝ SKAUT, Zuzana Straková
 • Bradáč malý korenie a soľ INDIANA  SUMMER  ASTRONAUT, Zuzana Straková

2007

 • Bradáč malý čiernostrieborný NOBLE MONUMENT´S CZECH CHALLENGER, Šindelářová Michaela

2003

 • Bradáč veľký korenie a soľ ANGI GAUADA, m: Janka Richterová

2002

 • Bradáč stredný korenie a soľ CYRT IMPRESE, Mazáková Jana
 • Bradáč malý čiernostrieborný GIANT BOLERO Z DOXIE, Šindelářová Michaela

2001

 • Bradáč stredný čierny FABIEN BLACK GRAND CALVERA, Alena Moláčková
 • Bradáč stredný korenie a soľ ARAN BOHEMIA NESS, Šárka Kollárová
 • Bradáč stredná korenie a soľ BENITA Z HOKARU, Šárka Kollárová
 • Bradáč malý korenie a soľ DORIS SVETOBEŽNÍK, Anna Holcingerová

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový šampión

1. Ak pes/suka získal 3 x Klubový víťaz na klubových výstavách bradáčov

v kombinácii:
a./ KV + KV + ŠV
b./ KV + KV + CC
c./ KV + ŠV + CC
d./ KV+ ŠV + ŠV

KV – Klubová výstava – titul Klubový víťaz
ŠV – Špeciálna výstava (CAC) – titul Víťaz špeciálnej výstavy
CC – Špeciálna výstava (bez CAC) – titul Víťaz špeciálnej výstavy

Klubový šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomník klubu

K žiadosti treba priložiť:
– fotokópie posudkových listov s udelením titulu Klubový víťaz, Víťaz ŠV 
– fotokópiu preukazu o pôvode psa

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový šampión mladých

1. Ak pes/suka získal 2 x Klubový víťaz mladých na klubových výstavách bradáčov

v kombinácii:
a./ KV + VŠV
b./ KV +  CC

KV – Klubová výstava – titul Klubový víťaz mladých
ŠV – Špeciálna výstava (CAC) – titul Víťaz špeciálnej výstavy mladých
CC – Špeciálna výstava (bez CAC) – titul Víťaz špeciálnej výstavy mladých

Klubový šampionát mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomník klubu

K žiadosti treba priložiť:
– fotokópie posudkových listov s udelením titulu Klubový víťaz mladých, Víťaz špeciálnej výstavy mladých
– fotokópiu preukazu o pôvode psa

Pre priznanie titulu Klubový šampión mladých budú akceptované ocenenia získané od 09.09.2017.

For the title of Club veteran champion will be accepted awards received from 09.09.2017

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový veterán šampión 

1. Ak pes/suka získal 2 x  Klubový víťaz veteránov na klubových výstavách bradáčov

v kombinácii:
a./ KV + VŠV
b./ KV + CC

KV – Klubová výstava – titul Klubový víťaz veteránov
ŠV – Špeciálna výstava (CAC) – titul Víťaz špeciálnej výstavy veteránov
CC – Špeciálna výstava (bez CAC) – titul Víťaz špeciálnej výstavy veteránov

Klubový šampionát veteránov  na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomník klubu

K žiadosti treba priložiť:
– fotokópie posudkových listov s udelením KVvet, VŠVvet
– fotokópiu preukazu o pôvode psa

Pre priznanie titulu Klubový veterán šampión budú akceptované ocenenia získané od 15.09.2018.

For the title of Club veteran champion will be accepted awards received from 15.09.2018

ISPU šampión

2020

Bradáč veľký čierny
ENJOY Triumetal
, maj.: Igor Vraniak

2019

Bradáč veľký čierny
VESPER Triumetal 
maj.: Ing. Jaroslava Slačková
RUDOLFA OK-ER  
maj.: Martin Liška

Bradáč veľký korenie a soľ
LORRAINE Kelador, maj.: Zuzana Straková
NORMANN Kelador
, maj.: Zuzana Straková
NEFERTARI Kelador, maj.: Zuzana Straková

ISPU – Klubový víťaz veteránov
HESTIA Kelador, 
maj.: Zuzana Straková
HORUS Kelador
, maj.: Zuzana Straková

2015

Bradáč veľký čierny/Riesenschnauzer Schwarz
FELICITAS Kelador, maj.: Zuzana Straková
JESABELL Kelador, maj.: Zuzana Straková

2014

Bradáč veľký čierny/Riesenschnauzer Schwarz
URIAH HEEP Radinie
, maj.: Jaroslava Slačková

Bradáč veľký korenie a soľ/Riesenschnauzer Pfeffersalz
HESTIA Kelador, maj.: Zuzana Straková
HORUS Kelador, maj.: Zuzana Straková

Podmienky pre udelenie titulu ISPU Klubový víťaz

1. Od výstavnej sezóny 2000 sa môžu vo všetkých členských krajinách ISPU zadávať tituly:
ISPU – Klubový víťaz
ISPU – Klubový víťaz mladých
ISPU – Klubový víťaz veteránov
Členské krajiny si majú právo upraviť vnútorné podmienky a postupy pre udeľovanie titulov.

2. Zadávanie čakateľstva prebieha jednotne vo všetkých členských krajinách podľa týchto pravidiel:

2.1 Čakateľstvo sa môže zadávať na všetkých klubových alebo špeciálnych výstavách, na ktorých sa zadávajú aj iné tituly a čakateľstvá (klubový víťaz, CAC a pod.)

Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz mladých sa zadáva v triede mladých

a/ v krajinách, kde je najvyššie hodnotenie “Veľmi dobrý” v triede mladých, sa zadáva jedincovi s VD1
b/ v krajinách, kde je najvyššie hodnotenie “Výborný” v triede mladých, sa zadáva jedincovi s V1

2.1.2 Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz sa zadáva vo všetkých triedach (okrem triedy mladých a veteránov) jedinci s posúdením V1
2.1.3 Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz veteránov sa zadáva všetkých umiestneným jedincom v triede veteránov.

3. Pri zadávaní čakateľstva sa odvádzajú náklady 0,75 € (v prípade inej meny v príslušnom prepočte) za každého psa uvedeného v katalógu. Z toho bude z členskej krajiny prevedené 0,50 € do pokladne ISPU.

Z každoročne usporiadanej ISPU výstavy sa prevedie do pokladne ISPU za každého zaplateného psa 1,75 €.

4. Členské krajiny si medzi sebou uznávajú vystavené čakateľstvá. Jednotlivé kluby si môžu medzi sebou vymeniť predlohy na čakateľské kartičky.
5. ISPU víťazný titul, podľa podmienok FCI, neoprávňuje k zaradeniu do triedy šampiónov.
6. Zadávanie titulov ISPU v každej členskej krajine je na vlastnú zodpovednosť. Každý pes / sučka musí predložiť 3 čakateľstvá z toho 1 čakateľstvo musí byť z každoročne usporiadanej ISPU výstavy.
Na ISPU výstave získavajú ISPU čakateľstvo všetci jedinci, ktorí získali známku “Výborný” v triede dospelých alebo v triede mladých “Veľmi dobrý” (ak je to najvyššia známka v danej krajine). V triede veteránov získava čakateľstvo každý umiestnený jedinec.

7. ISPU víťaz mladých – sa zadáva ako najvyšší titul dňa v triede mladých. Zadáva sa prvému psovi v triede (u sučiek rovnakým spôsobom) s najvyššou zadávanou známkou.

ISPU víťaz – sa zadáva ako najvyšší titul dňa po ukončení posudzovania jednotlivých tried, najlepšiemu psovi s V1 posúdených psov z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov (u sučiek rovnakým spôsobom).

ISPU víťaz veteránov – sa zadáva 1 umiestnenému psovi a sučke v triede

Na titul ISPU klubový víťaz mladých môže byť okrem 2 čakateľstiev z triedy mladých použité aj 1 čakateľstvo z iných tried až do 24 mesiacov veku jedinca. Jedno čakateľstvo musí byť z ISPU výstavy.
Čakateľstvo z iných tried na ISPU klubového víťaza mladých stráca platnosť použitia na iné tituly.