Warning: Undefined array key "options" in /data/web/virtuals/99309/virtual/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

+421 907 120 519 | i[email protected] 

Klubový šampión

2020

 • Bradáč malý korenie a soľ,  DÁŠENKA Danky dog, maj. Daniela Chrenková
 • Bradáč malý korenie  a soľ,  IRON MAN ORIGINAL Astronaut, maj. Karol Považan
 • Bradáč stredný korenie a soľ, MAFIA Imprese, maj. Jana Mazákov
 • Bradáč veľký čierny, ENJOY Triumetal, maj. Igor Vraniak

Klubový šampión veterán 2020

 • Bradáč stredný korenie a soľ, KILLY Imprese, maj. Jana Mazáková

2019

 • Bradáč malý biely, ABBADO Rebel Alve, maj. Velišová Alena, CZ
 • Bradáč malý korenie  a soľ, ELISABETH PRINCESS Wild Rane,maj. Andrea a Monika Adamčiaková
 • Bradáč malý čiernostrieborný, Whisper Of Wind HYPERSONIC, maj. Miloš Richter, CZ
 • Bradáč veľký čierny, HURRICAN ze Slunečné verandy, maj. Ing. Jaroslava Slačková
 • Bradáč veľký čierny, ZETTA-JONES Triumetal, maj. Ing. Jaroslava Slačková
 • Bradáč veľký korenie a soľ, NORMANN  Kelador, maj. Zuzana Straková


Klubový šampión mladých 2019

 • Bradáč malý korenie  a soľ, ELISABETH PRINCESS Wild Rane,maj. Andrea a Monika Adamčiaková
 • Bradáč stredný čierny, CABALLERO OD DALAJSKÉHO POTOKA, maj. Danica Búranová & Rudolf Lachkovič


Klubový šampión veterán 2019

 • Bradáč malý čierny, GLORINDA z Šardanu, maj. Řehánková Iva, CZ
 • Bradáč veľký čierny, DARWEEN Kelador, maj. Karol Považan
 • Bradáč veľký čierny, GRETA GARBO  Kelador, maj. Ing. Iveta Ráčková
 • Bradáč veľký korenie a soľ, HESTIA Kelador, maj. Zuzana Straková
 • Bradáč veľký korenie a soľ, HORUS Kelador, maj. Zuzana Straková

2018

 • Bradáč veľký korenie a soľ, LORRAINE   Kelador, maj. Zuzana Straková
 • Bradáč malý čierny  BALDWIN EARNUR WILD RANE, Andrea Adamčiaková
 • Bradáč malý čiernostrieborný CHRISTIAN LUKE AGAPE, Lukáš Procházka
 • Bradáč malý čiernostrieborný CHRISTINA AGÉ AGAPE, Marta Kročanová
 • Bradáč malý korenie  a soľ KUBKO   KELADOR, Zuzana Straková

Klubový šampión mladých 2018 

 • Bradáč malý čierny BALDWIN EARNUR WILD RANE, Andrea Adamčiaková
 • Bradáč malý čierny VICTORIOUS STARJUST BEAUTY, Andrea Adamčiaková
 • Bradáč malý čierny, FELHIT ASMARA SUGAR Wild Rane, maj. Marco Keszely
 • Bradáč malý korenie a soľ, IRON MAN ORIGINAL Astronaut, maj. Karol Považan

2017

2016

2015

2014

2013

 • Bradáč veľký korenie a soľ HESTIA KELADOR, Zuzana Straková
 • Bradáč stredný korenie a soľ ARMANI POSLEDNÝ SKAUT, Zuzana Straková
 • Bradáč malý korenie a soľ INDIANA  SUMMER  ASTRONAUT, Zuzana Straková

2007

 • Bradáč malý čiernostrieborný NOBLE MONUMENT´S CZECH CHALLENGER, Šindelářová Michaela

2003

 • Bradáč veľký korenie a soľ ANGI GAUADA, m: Janka Richterová

2002

 • Bradáč stredný korenie a soľ CYRT IMPRESE, Mazáková Jana
 • Bradáč malý čiernostrieborný GIANT BOLERO Z DOXIE, Šindelářová Michaela

2001

 • Bradáč stredný čierny FABIEN BLACK GRAND CALVERA, Alena Moláčková
 • Bradáč stredný korenie a soľ ARAN BOHEMIA NESS, Šárka Kollárová
 • Bradáč stredná korenie a soľ BENITA Z HOKARU, Šárka Kollárová
 • Bradáč malý korenie a soľ DORIS SVETOBEŽNÍK, Anna Holcingerová

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový šampión

Pre získanie titulu Klubový šampion je potrebné 

1) Aby pes/suka získal 3 x Klubový víťaz na klubových výstavách bradáčov 

alebo v kombinácii:

a/ KV + KV + ŠV 
b/ KV + KV + CC
c/ KV + ŠV + CC 
d/ KV + ŠV + ŠV 

KV – Klubový víťaz 
ŠV – Víťaz špeciálnej výstavy 
CC – titul získaný na Špeciálnej výstave bez zadávania CAC 

Klubový šampionát  na požiadanie majiteľa potvrdzuje: tajomník klubu
K žiadosti treba priložiť fotokópie  posudkových listov s udelením titulu Klubový víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy prípadne CC a fotokópiu preukazu o pôvode psa.


Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový junior šampión

Pre získanie titulu Klubový šampión mladých je potrebné:

1) Aby pes/suka získal 2 x Klubový víťaz mladých na klubových výstavách bradáčov /

alebo v kombinácii:

a/ KVml + VŠVml
b/ KVml + CCml  

KVml – Klubový víťaz mladých 
VŠVml – Víťaz špeciálnej výstavy mladých 
CCml – titul získaný na Špeciálnej výstave bez zadávania CAC

Klubový šampión  mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje: tajomník klubu.
K žiadosti treba priložiť fotokópie  posudkových listov s udelením titulu Klubový víťaz mladých, Víťaz špeciálnej výstavy mladých, CC mladých a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Pre priznanie Klubový šampión mladých budú akceptované ocenenia získané od 09.09.2017.


Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový veterán šampión

Pre získanie titulu Klubový šampión veteránov je potrebné:

1) Aby pes/suka získal 2 x Klubový víťaz na klubových výstavách bradáčov 

alebo v kombinácii:

a/ KVvet + VŠVvet 
b/ KVvet + CCvet 

KVvet – Klubový víťaz veteránov 
VŠVvet – Víťaz špeciálnej výstavy veteránov
CCvet – titul pre veteránov získaný na Špeciálnej výstave bez CAC 

Klubový šampionát  veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje: tajomník klubu.
K žiadosti treba priložiť fotokópie  posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Pre priznanie titulu Klubový veterán šampión budú akceptované ocenenia získané od 15.09.2018.

ISPU šampión

2020

Bradáč veľký čierny
ENJOY Triumetal
, maj.: Igor Vraniak

2019

Bradáč veľký čierny
VESPER Triumetal 
maj.: Ing. Jaroslava Slačková
RUDOLFA OK-ER  
maj.: Martin Liška

Bradáč veľký korenie a soľ
LORRAINE Kelador, maj.: Zuzana Straková
NORMANN Kelador
, maj.: Zuzana Straková
NEFERTARI Kelador, maj.: Zuzana Straková

ISPU – Klubový víťaz veteránov
HESTIA Kelador, 
maj.: Zuzana Straková
HORUS Kelador
, maj.: Zuzana Straková

2015

Bradáč veľký čierny/Riesenschnauzer Schwarz
FELICITAS Kelador, maj.: Zuzana Straková
JESABELL Kelador, maj.: Zuzana Straková

2014

Bradáč veľký čierny/Riesenschnauzer Schwarz
URIAH HEEP Radinie
, maj.: Jaroslava Slačková

Bradáč veľký korenie a soľ/Riesenschnauzer Pfeffersalz
HESTIA Kelador, maj.: Zuzana Straková
HORUS Kelador, maj.: Zuzana Straková

Podmienky pre udelenie titulu ISPU Klubový víťaz

1. Od výstavnej sezóny 2000 sa môžu vo všetkých členských krajinách ISPU zadávať tituly:
ISPU – Klubový víťaz
ISPU – Klubový víťaz mladých
ISPU – Klubový víťaz veteránov
Členské krajiny si majú právo upraviť vnútorné podmienky a postupy pre udeľovanie titulov.

2. Zadávanie čakateľstva prebieha jednotne vo všetkých členských krajinách podľa týchto pravidiel:

2.1 Čakateľstvo sa môže zadávať na všetkých klubových alebo špeciálnych výstavách, na ktorých sa zadávajú aj iné tituly a čakateľstvá (klubový víťaz, CAC a pod.)

Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz mladých sa zadáva v triede mladých

a/ v krajinách, kde je najvyššie hodnotenie “Veľmi dobrý” v triede mladých, sa zadáva jedincovi s VD1
b/ v krajinách, kde je najvyššie hodnotenie “Výborný” v triede mladých, sa zadáva jedincovi s V1

2.1.2 Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz sa zadáva vo všetkých triedach (okrem triedy mladých a veteránov) jedinci s posúdením V1
2.1.3 Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz veteránov sa zadáva všetkých umiestneným jedincom v triede veteránov.

3. Pri zadávaní čakateľstva sa odvádzajú náklady 0,75 € (v prípade inej meny v príslušnom prepočte) za každého psa uvedeného v katalógu. Z toho bude z členskej krajiny prevedené 0,50 € do pokladne ISPU.

Z každoročne usporiadanej ISPU výstavy sa prevedie do pokladne ISPU za každého zaplateného psa 1,75 €.

4. Členské krajiny si medzi sebou uznávajú vystavené čakateľstvá. Jednotlivé kluby si môžu medzi sebou vymeniť predlohy na čakateľské kartičky.
5. ISPU víťazný titul, podľa podmienok FCI, neoprávňuje k zaradeniu do triedy šampiónov.
6. Zadávanie titulov ISPU v každej členskej krajine je na vlastnú zodpovednosť. Každý pes / sučka musí predložiť 3 čakateľstvá z toho 1 čakateľstvo musí byť z každoročne usporiadanej ISPU výstavy.
Na ISPU výstave získavajú ISPU čakateľstvo všetci jedinci, ktorí získali známku “Výborný” v triede dospelých alebo v triede mladých “Veľmi dobrý” (ak je to najvyššia známka v danej krajine). V triede veteránov získava čakateľstvo každý umiestnený jedinec.

7. ISPU víťaz mladých – sa zadáva ako najvyšší titul dňa v triede mladých. Zadáva sa prvému psovi v triede (u sučiek rovnakým spôsobom) s najvyššou zadávanou známkou.

ISPU víťaz – sa zadáva ako najvyšší titul dňa po ukončení posudzovania jednotlivých tried, najlepšiemu psovi s V1 posúdených psov z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov (u sučiek rovnakým spôsobom).

ISPU víťaz veteránov – sa zadáva 1 umiestnenému psovi a sučke v triede

Na titul ISPU klubový víťaz mladých môže byť okrem 2 čakateľstiev z triedy mladých použité aj 1 čakateľstvo z iných tried až do 24 mesiacov veku jedinca. Jedno čakateľstvo musí byť z ISPU výstavy.
Čakateľstvo z iných tried na ISPU klubového víťaza mladých stráca platnosť použitia na iné tituly.