Štandard Malý bradáč

Zwergschnauzer

Pôvod: Nemecko

Použitie:
  domáci a sprievodný pes

Klasifikácia:
2. skupina pinče a bradáče, molosy, švajčiarske salašnícke psy a ďalšie plemená; 1. sekcia pinče a bradáče, bez skúšky

Dátum publikovania platného štandardu:
6. 4. 2000

Krátky prehľad histórie:
Na prelome 19. a 20. storočia sa malý bradáč vydal na svoju púť z oblasti Frankfurtu nad Mohanom. V tom čase bol ešte známy pod názvom trpasličí pinč. Nebolo ľahkou úlohou z rôznych typov a foriem, z virvaru tvrdej, mäkkej a hodvábnej srsti vytvoriť malého psa, ktorý by exteriérom a povahou plne zodpovedal svojmu väčšiemu bratovi – strednému bradáčovi.

Dôležité proporcie:

kvadratická stavba, výška v kohútiku je skoro taká istá ako dĺžka trupu,
dĺžka hlavy (od ňucháča po výbežok medzitemennej kosti) zodpovedá polovici dĺžky chrbta (od kohútika po nasadenie chvosta).

Povaha:
jeho povahové vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam stredného bradáča a sú zvýraznené vlohami a temperamentom trpasličieho psa. Chápavosť, odvaha, vytrvalosť a ostražitosť z neho robia príjemného domáceho, ako aj strážneho a sprievodného psa, ktorého možno chovať aj v malom byte.

Hlava

Temeno

Lebka:
je silná, podlhovastá, nemá výrazný výbežok medzitemennej kosti Hlava má byť v súlade s celkovou mohutnosťou psa. Čelo je ploché a prebieha paralelne s papuľou. Je bez vrások.

Čelový sklon:
zvýraznený obočím.

Tvárová časť

Ňucháč: dobre vyvinutý, s veľkými nosnými dierkami a vždy čierny.

Papuľa:
končí primerane tupým klinom. Chrbát nosa je rovný.

Pysky:
čierne, pevné a hladké, priliehavé, kútiky uzavreté.

Čeľuste, chrup:
silná horná a dolná čeľusť, úplný chrup s nožnicovým zhryzom (42 zubov podľa zubného vzorca psa) je plne vyvinutý a čisto biely. Žuvacie svalstvo je dobre vyvinuté, ale nesmie tvoriť výrazné líca, ktoré by rušili obdĺžnikový tvar hlavy (s bradou).

Oči: stredne veľké, oválne, smerujú dopredu, tmavé, so živým pohľadom, priliehavé viečka.

Uši: preklopené, vysoko nasadené, v tvare písmena V, okraje ušnice priliehajú k lícam, rovnako nesené, otočené dopredu smerom k spánkom, na čele sa nemajú tvoriť rovnobežné vrásky.
Krk: silný, svalnatý, šija je vyklenutá. Krk harmonicky prechádza do pliec. Mohutný, v nasadení štíhly, ušľachtilo klenutý, v súlade s celkovou mohutnosťou psa. Koža na hrdle je napnutá a bez záhybov.

Trup

Horná línia: začína na kohútiku, postupne klesá smerom dozadu.

Kohútik:
tvorí najvyššie miesto hornej línie.

Chrbát:
mocný, krátky a napnutý.

Bedrá:
krátke, silné a hlboké. Vzdialenosť od posledného rebra po panvu je malá, takže pes vyzerá dobre zviazaný.

Kríže:
sú mierne zaoblené, nebadane prechádzajú do nasadenia chvosta.

Hrudník:
je primerane široký, v priereze oválny, dosahuje po úroveň lakťov. Hrot hrudnej kosti tvorí výrazné predhrudie.
Dolná obrysová línia a brucho: slabiny nie príliš vtiahnuté, tvoria so spodnou líniou hrudníka pekne vyklenutú líniu.

Chvost:
prirodzený.

Končatiny

Predné končatiny

Všeobecne: pri pohľade zpredu sú statné, rovné a nie príliš úzko postavené. Predlaktia sú pri pohľade zboku rovné.

Plecia:
lopatka dobre prilieha k telu, je na obidvoch stranách hrebeňa svalnatá a presahuje hroty stavcov, je šikmo, dobre dozadu uložená, uhol k horizontále cc. 50°.

Ramená:
dobre priliehajú k telu, silné, svalnaté. Uhol k lopatke 95–105°.

Lakte:
dobre priliehajú, nie sú vtočené ani vytočené.

Predlaktia:
zo všetkých strán úplne rovné, mocne vyvinuté, svalnaté.

Kĺby predlaktia:
mocné, stabilné, iba mierne presahujú štruktúru predlaktia.

Nadprstia:
pri pohľade spredu rovné, zboku mierne zošikmené, silné, mierne pružné.

Labky:
krátke, okrúhle, prsty dobre zovreté a klenuté (mačacie labky), s krátkymi, tmavými pazúrikmi a hrubými vankúšikmi.

Zadné končatiny

Všeobecne: pri pohľade zboku šikmo postavené, zozadu paralelné, nie príliš blízko seba.

Stehná:
primerane dlhé, široké, s mocným svalstvom.

Kolená:
nemajú byť vtočené ani vytočené.

Predkolenia:
dlhé a silné, šľachovité, prechádza do piat.

Päty:
výrazne zauhlené, mocné, stabilné. Nemajú byť vtočené ani vytočené.

Podpätia:
krátke a zvislé.

Zadné labky:
krátke prsty, klenuté a dobre zovreté, pazúriky krátke a čierne.

Pohyb:
pružný, elegantný, obratný a priestranný. Predné končatiny vykračujú ďaleko dopredu, zadné dobre zaberajú a pružia. Predná končatina vykračuje súčasne s diagonálnou zadnou. Chrbát, väzivá a kĺby sú pevné.

Koža:
dobre prilieha na celom tele.

Osrstenie

Srsť: drsná. Má byť drôtovitá a hustá. Skladá sa z hustej podsady a tvrdej, v žiadnom prípade nie krátkej, krycej srsti. Krycia srsť je drsná a dostatočne dlhá, aby sa dala preskúmať jej štruktúra, nemá byť strapatá ani zvlnená. Srsť na hlave a končatinách nie je taká tvrdá. Na čele a ušiach je krátka. Typickým znakom je nie príliš mäkká brada na papuli a huňaté obočie, ktoré trochu tieni oči.

Sfarbenie

 • čisto čierne,
 • korenie a soľ,
 • čiernostrieborné,
 • čisto biele s bielou podsadou.

Pre korenie a soľ je chovateľským cieľom stredný odtieň s rovnomerným, dobre pigmentovaným „korením“ a sivou podsadou. Pripúšťajú sa farebné odtiene od tmavej kovovosivej po striebornosivú. Všetky farebné varianty musia mať čiernu masku, ktorá podčiarkuje výraz a je v súlade s celkovým sfarbením. Výrazné svetlé znaky na hlave, hrudi a končatinách sú nežiaduce.

Pre čiernostrieborné sfarbenie je chovateľským cieľom čierna krycia srsť, s čiernou podsadou, biele znaky nad očami, na lícach, na brade, na hrdle, dva oddelené trojuholníky na prednej časti hrude, biele znaky na nadprstiach, labkách, na vnútornej časti zadných končatín a okolo konečníka. Čelo, šija a vonkajšie časti uší majú byť čierne ako krycia srsť.

Veľkosť a hmotnosť

Veľkosť: kohútiková výška pre psy a sučky leží medzi 30–35 cm.

Hmotnosť:
pre psy a sučky 4,5 až 7 kg.

Chyby

každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky:

 • ťažké alebo okrúhle temeno,
 • vrásky na čele,
 • krátka, špicatá alebo úzka papuľa,
 • kliešťový zhryz,
 • výrazne vystupujúce líca alebo lícne kosti,
 • svetlé, príliš veľké alebo príliš malé oči,
 • nízko nasadené alebo dlhé, rôzne nesené uši,
 • voľná koža, lalok,
 • úzky chrbát,
 • príliš dlhý, zhrbený alebo mäkký chrbát,
 • kaprí chrbát,
 • zrazené kríže,
 • špička chvosta smerujúca k hlave,
 • dlhé labky,
 • mimochod,
 • príliš krátka, dlhá, mäkká, zvlnená, chumáčovitá alebo hodvábna srsť,
 • hnedá podsada,
 • pri sfarbení korenie a soľ úhorí pruh alebo čierne sedlo,
 • výška 1 cm pod alebo nad stanovenú mieru.

Závažné chyby

 • nemotorná, príliš ľahká, nízkonohá alebo vysokonohá stavba,
 • opačný pohlavný výraz (napr. sučka so samčím výrazom),
 • von vytočené lakte,
 • strmé alebo súdkovité zadné končatiny,
 • príliš dlhé predkolenia,
 • vtočené päty,
 • príliš krátke podpätia,
 • biela alebo škvrnitá srsť pri čiernom alebo čiernostriebornom sfarbení,
 • viac ako 1 a menej ako 2 cm pod alebo nad stanovenú mieru.

Vylučujúce chyby

 • znetvoreniny každého druhu,
 • nesprávny typ,
 • predhryz a podhryz, skrížený zhryz,
 • hrubé chyby stavby, osrstenia alebo sfarbenia,
 • veľkosť 2 cm pod alebo nad stanovenú mieru,
 • plaché, agresívne, zlostné, prehnane nedôverčivé, nervózne správanie.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.