+421 907 120 519 | i[email protected] 

Bradáč malý

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
18. 4. 2007
FCI – Štandard č. 183

BRADÁČ MALÝ

PÔVOD:  Nemecko
Dátum publikácie oficiálneho štandardu: 6. 3. 2007
Použitie: Strážny a sprievodný pes
Kvalifikácia FCI : 2. Skupina pinče a bradáče – molosy – švajčiarske salašnícke psy
Sekcia  1 pinče a bradáče.
Bez  skúšky

Krátky prehľad histórie: malý bradáč, vtedy ešte známy ako drsnosrstý trpasličí pinč, sa na svoju púť vydal z okolia Frankfurtu na prelome storočí,. Nebola to ľahká úloha, zo všetkých  foriem, veľkostí a typov a z  virvaru tvrdého, mäkkého a hodvábneho osrstenia vyšľachtiť malého psíka, ktorý sa plne vyrovná svojim väčším príbuzným tak exteriérom ako aj povahou.

CELKOVÝ  VZHĽAD: malý, mocný, skôr zavalitý ako štíhly, drsnosrstý, elegantný, zmenšený obraz bradáča, bez nedostatkov trpasličieho zjavu.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE:

 • kvadratická stavba, pričom výška v kohútiku približne zodpovedá dĺžke tela.
 • Celková dĺžka hlavy (od špičky ňucháča po výbežok medzitemennej kosti) zodpovedá polovičke dĺžky chrbta (od kohútika po nasadenie chvosta).

POVAHA / SPRÁVANIE: jeho povahové vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam bradáča a sú ovplyvnené  temperamentom a správaním malého psa.
Bystrosť, neohrozenosť, vytrvalosť a ostražitosť robia z trpasličieho bradáča príjemného domáceho psa ako aj strážcu a sprievodcu, ktorý sa môže bez problémov držať aj v malom byte,

HLAVA:

TEMENO:
Lebka: silná a podlhovastá, nemá mať výrazný výbežok medzitemennej kosti. Hlava má mať správne proporcie k mocnému telu.  Čelo je ploché a prebieha bez záhybov a paralelne s chrbtom nosa.
Stop: zvýraznený nadočnicovými oblúkmi.

TVÁROVÁ ČASŤ:
Nosná huba: ňucháč je dobre vyvinutý s veľkými dierkami a vždy čierny.

Papuľa: končí tupým klinom. Chrbát nosa je rovný.
Pysky: čierne, pevné, hladko priliehajú k čeľustiam. Kútiky uzavreté.
Čeľuste / zuby: silná horná a dolná čeľusť. Úplný chrup  (42 zubov podľa normy) je mohutne vyvinutý, so správnym zhryzom a čisto biely. Žuvacie svalstvo je dobre vyvinuté, pričom silno vyvinuté líca nesmú rušiť obdĺžnikový tvar hlavy (s bradou).
Oči: stredne veľké, oválne, nasmerované dopredu, tmavé, so živým výrazom. Viečka dobre priliehajú.
Uši: sklopené uši, vysoko nasadené, v tvare v, okraje uší priliehajú k lícam a sú rovnako nesené, otočené dopredu  smerom k spánkom, pričom paralelný ohyb nemá presahovať temeno.

Krk: silná, svalnatá šija je vyklenutá. Krk prechádza harmonicky do kohútika. Silno nasadený, štíhly, elegantne klenutý, hodí sa k celkovej mohutnosti psa. Koža na hrdle je napnutá a prilieha bez záhybov.

Telo:
Horná línia: od kohútiku dozadu mierne klesá.
Kohútik: tvorí najvyššie miesto hornej línie.
Chrbát: silný, krátky a pevný.
Bedrá: krátke, silné a hlboké. Odstup od posledného rebra po  bedrá je malý, takže pes je kompaktný.
Kríže: mierne zaoblené, nebadane prechádzajú do nasadenia chvosta.
Hrudník: primerane široký, oválny v priereze, dosahuje po lakte. Predhrudie je dobre vyznačené hrudnou kosťou.
Spodná línia a brucho: slabiny nie sú príliš vtiahnuté, tvoria so spodnou líniou hrudníka pekne zaoblenú líniu.

Chvost:  ponechaný v prirodzenej forme. Cieľom chovu je šabľovitý alebo kosákovitý chvost.

KONČATINY:
Hrudné končatiny:
Všeobecne: hrudné končatiny sú pri pohľade spredu robustné, rovno a nie úzko postavené Predlaktia sú pri pohľade zo strany rovné.
Plecia: lopatka tesne prilieha k hrudníku, je na oboch stranách mohutne svalnatá a prečnieva cez  výbežky stavcov chrbtice. Pokiaľ možno šikmo a dobre dozadu uložená, s horizontálou zviera uhol 50°.
Ramená : dobre priliehajú k telu, sú silné  a svalnaté. Uhol s lopatkou asi 95 až 105°.
Lakte: dobre priliehajú, nie sú vtočené ani vytočené.
Predlaktia: zo všetkých strán úplne rovné, dobre vyvinuté a svalnaté.
Kĺby nadprstia: silné, stabilné, iba nepatrne odlišné od štruktúry predlaktia.
Nadprstia: pri pohľade spredu zvislé, pri pohľade zo strany mierne zošikmené, silné, mierne pružné.
Predné labky: krátke a okrúhle, prsty priliehavé, klenuté (mačacie labky), s krátkymi tmavými pazúrikmi a hrubými vankúšikmi.

PANVOVÉ KONČATINY:
Všeobecne: pri pohľade zo strany šikmo postavené, zozadu paralelné, nie úzko postavené.
Stehno: primerane dlhé, široké s mocným svalstvom.
Koleno: nemá byť vtočené ani vytočené.
Predkolenie/ holeň: dlhé a silné, šľachovité, prechádzajú do silnej päty.
Päty: výrazne vyvinuté, silné, stabilné, nie sú vtočené ani vytočené.
Podpätie: krátke, postavené zvislo.
Zadné labky: krátke prsty sú klenuté a  tesne priliehajú. Pazúriky krátke a čierne.

POHYB: pružný, elegantný, obratný, voľný a priestranný. Hrudné končatiny pokiaľ možno ďaleko vykračujú, panvové končatiny dávajú pružný a výdatný záber. Hrudná končatina na jednej strane a panvová na druhej strane sa súčasne pohybujú dopredu. Chrbát, šľachy a kĺby sú pevné.

KOŽA: po celom tele tesne prilieha.

OSRSTENIE: 

Srsť: má byť drôtovitá, tvrdá a hustá. Pozostáva z hustej podsady a z nie príliš krátkej, tvrdej priliehavej krycej srsti. Krycia srsť je drsná, dostatočne dlhá, aby sa jej textúra dala odskúšať, nemá byť strapatá ani zvlnená.

Srsť na končatinách má tendenciu nebyť taká tvrdá. Na čele a ušiach je krátka. Typická je tvorba nie príliš mäkkej brady a hustého obočia, ktoré trochu tieni oči.

Farba:

 • Čisto čierna s čiernou podsadou.
 • Korenie a soľ.
 • Čierna so striebornou
 • Čisto biela s bielou podsadou.

Pre sfarbenie korenie a soľ je cieľom chovu stredný odtieň, s rovnomerne rozmiestneným, dobre sfarbeným „korením“ a sivou podsadou. Prípustné sú odtiene od tmavej oceľovej po strieborno sivú. Všetky farebné odtiene musia mať tmavú masku, ktorá sa hodí k farebnému odtieňu a podporuje výraz. Výrazné svetlé znaky na hlave, hrudi a končatinách sú nežiaduce.

Pre čierno-strieborné sfarbenie je cieľom chovu čierna krycia srsť, biele znaky nad očami, na lícach, na panvových končatinách a a okolo konečníka.  Čelo, šija a vonkajšia strana uší majú byť čierne, tak ako krycia srsť.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:
Výška v kohútiku:  psy a sučky: 30 až 35 cm.
Hmotnosť: psy a sučky: 4 až 8 kg.

CHYBY:
Každá odchýlka od vymenovaných bodov sa musí pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky a jej vplyvu na  zdravie a pohodu psa.

Predovšetkým:

 • ťažké alebo klenuté temeno.
 • Vrásky na čele.
 • Krátka, špicatá, alebo slabá papuľa.
 • Kliešťový zhryz.
 • Silne vystupujúce líca alebo lícne kosti.
 • Svetlé, príliš veľké alebo okrúhle oči.
 • Nízko nasadené alebo dlhé, rôzne nesené uši.
 • Voľná koža na krku.
 • Lalok, úzka šija.
 • Príliš dlhý, klenutý alebo  mäkký chrbát.
 • Kaprí chrbát.
 • Strmá krížová kosť.
 • Nasadenie chvosta smerom k hlave.
 • Dlhé labky.
 • Mimochod.
 • Príliš krátka, príliš dlhá, mäkká, zvlnená, strapatá, hodvábna, biela alebo strakatá srsť alebo iné prímesi farieb.
 • Hnedá podsada.
 • Pri sfarbení korenie a soľ: úhorí pruh alebo čierne sedlo.
 • Trojuholníky na hrudi nie dosť čisto oddelené pri čiernostrieborných.
 • Veľkosť nad alebo pod mieru do  1 cm.

HRUBÉ CHYBY:

 • Ťažkopádna alebo ľahká stavba, príliš nízke alebo vysoké končatiny.
 • Opačný pohlavný výraz (napríklad sučka vyzerá ako pes).
 • Vytočené lakte.
 • Strmé alebo súdkovité panvové končatiny.
 • Dovnútra vtočené päty.
 • Príliš krátke podpätie.
 • Biela alebo škvrnitá srsť pri čiernom alebo korenie a soľ sfarbení.
 • Veľkosť nad alebo pod mieru o viac ako1 a menej ako 2 cm.

VYLUČUJÚCE CHYBY:

 • Agresívne alebo prehnane plaché jedince.
 • Jedince, ktoré majú jednoznačnú fyzickú abnormalitu alebo poruchu správania musia byť diskvalifikované.
 • Znetvoreniny každého druhu.
 • Nedostatok typu.
 • Chyby zhryzu ako predhryz, podhryz, skrížený zhryz.
 • Hrubé chyby v jednotlivých oblastiach ako chyby stavby, srsti alebo farby.
 • Veľkosť nad alebo pod mieru viac ako o 2 cm.

POZNÁMKA:

 • Psy musia mať dva očividne normálne vyvinuté semenníky, ktoré sú úplne zostúpené v miešku.
 • Pre chov sa majú výlučne využívať jedince funkčne a klinicky zdravé, typické pre plemeno.

  Posledné zmeny sú  vytlačené tučným písmom.