+421 907 120 519 | i[email protected] 

Ocenenia SKJ

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia SKJ boli odovzdané strieborné, bronzové medaily a čestné uznania kynológom za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj slovenskej kynológie.

Kategória výcvik a pracovná kynológia

Strieborná medaila

Ing. Jaroslava Slačková

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1991. Je členkou kynologického klubu KK Dog & Wolf Turčianske Kľačany. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Je rozhodkyňou pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne absolvovala viac ako 62 skúšok z výkonu. V rokoch 2000 a 2002 bola Vicemajster SR vo výkone bradáčov.

V chovateľskej stanici veľkých bradáčov Triumetal odchovala od roku 1992  9 interšampiónov a 13 šampiónov. V Klube chovateľov plemena bradáč  zastáva funkciu poradkyne chovu. Je medzinárodnou rozhodkyňou exteriéru so špecializáciou na bradáčov.

Pavol Gaj

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1980, je členom kynologického klubu KK Dog & Wolf Turčianske Kľačany. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Úspešne absolvoval viac ako 21 skúšok z výkonu.

MVDr. Ján Hamerlík

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1977, je členom kynologického klubu Jablonica. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v propagácii záchranárskych psov a výcviku psov malých plemien. Úspešne absolvoval viac ako 22 skúšok z výkonu. Bol 3 krát Majster Slovenska vo výkone záchranárskych psov a vo výkone malých plemien.

Bc. Andrea Adamčiaková

Aktívnu kynologickú činnosť vykonáva viac ako 25 rokov, podieľa sa na rozvoji športovej a záchranárskej kynologickej činnosti, viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu, členka  kynologického klubu Ružomberok a Liptovskej kynologickej záchranárskej brigády, rozhodkyňa pre posudzovanie výkonu psov.

Bronzová mediala

Danka Slabeciusová

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej a záchranárskej kynológie. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov plemena bradáč. Viac ako 20 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Členka Klubu chovateľov plemena bradáč.

RNDr. Jana Hamerlíková

18 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Niekoľkonásobná účastníčka Majstrovstiev Slovenska vo výkone psov malých plemien. 3x Majster SR vo výkone malých plemien. Viac ako 11 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Členka kynologického klubu Jablonica.

Kategória chov

Strieborna medaila

Marián Štefek

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu, výstavníctva a výcviku psov. Za 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v chovateľskej stanici Lemart. Odchoval 10 národných šampiónov, 14 slovenských šampiónov, jedného svetového víťaza a jedného európskeho víťaza mladých. Predviedol viac ako 20 psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. Je rozhodca pre exteriér a výkon poľovných psov.

JUDr. Marcel Horváth

Za mimoriadne výsledky v chove bradáčov a propagáciu plemena aj ako športovo využiteľného psa. Za dlhoročné aktivity v športovej kynológii. Jeho chovateľská stanica NEIRO GARDEN bola zaregistrovaná v roku 1989. Okrem iných veľmi kvalitných odchovov sú jeho pýchou jedince s titulom európský víťaz. Medzinárodným rozhodcom pre exteriér a výkon.

Bronzova mediala

Zuzana Havlíková

Za mimoriadne výsledky v chove bradáčov a amerických akít. Za propagáciu týchto plemien a dlhoročné aktivity v prospech chovateľských klubov. Chovateľskú stanicu Bikin dvor založila v roku 1995 a odchovala v nej 10 šampiónov a 9 šampiónov mladých. Je predsedníčka Klubu chovateľov amerických akít a poradca chovu pre malé bradáče v Klube chovateľov a priateľov bradáčov.

Jana Mazáková

Za mimoriadne výsledky v chove bradáčov, propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu.
Chovateľskú stanicu Imprese založila v roku 1995 a bolo v nej odchovaných 14 jedincov, ktorí dosiahli titul šampióna viacerých krajín a štyria z nich získali titul interchampióna. Je aktívna v chovateľskom klube, kde zastáva funkciu revízora.

Zuzana Straková

Za ojedinelé výsledky v chove bradáčov. Za propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu. V chovateľskej stanici Kelador odchovala od roku 1997 25 jedincov, ktorí získali titul šampión niektorej krajiny, z toho 7 získalo aj titul interchampión. Jej odchovy získali 2x titul BIS a 2x titul R. BIS.

Mária a Jaroslav Zembjakovi

Za mimoriadne výsledky v chove stredných bradáčov. Za propagáciu bradáčov a flámskych bouvierov a za dlhoročné aktivity v prospech chovateľských klubov spomenutých plemien. Začiatok chovateľských aktivít siaha do roku 1984. V chovateľskej stanici Z klatovianskeho údolia bolo odchovaných 6 šampiónov a 2 interchampióni. Manželia Zembjakoví sú medzinárodnými rozhodcami exteriéru a zastávali viaceré funkcie v Klube chovateľov plemena bradáč, ako aj v Klube chovateľov flámskeho bouviera.

Čestné uznanie

Slávnostný galavečer s udeľovaním najvyšších vyznamenaní za zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie. 11.3.2013, Bratislava, hotel Hilton, Bratislava

Čestné uznanie

Eleonóra Fischerová

Za aktívny podiel na rozvoji organizovanej kynológie a Slovenskej kynologickej jednoty. Za veľké zásluhy o rozvoj Klubu chovateľov bradáčov.