Podmienky do chovu

Klubu chovateľov plemena bradáč

Účasť na dvoch výstavách na Slovensku v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov. Z toho jedna výstava musí byť klubová alebo špeciálna, druhá výstava môže byť národná, celoštátna alebo medzinárodná.

U stredných a veľkých bradáčov je potrebný röntgen dysplázie bedrových kĺbov.

Vyšetrenie očí na PRA, LL, C – zatiaľ len informatívne u malých bradáčov.

Malý bradáč – od 15 mesiacov

výstavy skúšky výška chrup
pes výborný
veľmi dobrý*
bez skúšky 29 – 36 cm úplný
suka výborná
veľmi dobrá*
bez skúšky 29 – 36 cm úplný

* jedinec, ktorý má inú farbu ako jeho rodičia – iba so známkou výborný/á

Stredný bradáč – od 15 mesiacov

výstavy skúšky chrup výška DCC
pes výborný
veľmi dobrý
bez skúšky úplný 44 – 51 cm 1. z chov. páru negatívny
suka výborná
veľmi dobrá
bez skúšky úplný 44 – 51 cm 2. z chov. páru do 2. stupňa

Veľký bradáč – od 18 mesiacov

výstavy skúšky povaha chrup výška DCC
pes výborný
veľmi dobrý
bez skúšok 3-8 úplný 59 – 72 cm 1. z chov. páru negatívny2. z chov. páru do 2. stupňa
suka výborná
veľmi dobrá
bez skúšok 3-8 úplný 59 – 72 cm