Podmienky do chovu

KLUBU chovateľov PLEMENA BRADÁČ

Účasť na dvoch výstavách na Slovensku v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, z toho jedna výstava musí byť klubová alebo špeciálna, druhá výstava môže byť národná, celoštátna alebo medzinárodná.

U všetkých bradáčov je povinné genetické vyšetrenie DNA.(Vzorka sa odoberá pri zaraďovaní do chovu (meranie a kontrola chrupu)

U malých bradáčov musí mať jeden z chovného páru vyšetrenie na MAC s negatívnym výsledkom.

Vyšetrenie oči na PRA,LL,C – zatiaľ len informatívne (u malých bradáčov).

U stredných a veľkých bradáčov je potrebný röntgen dysplázie bedrových kĺbov.

malý bradáč od 15 mesiacov

 

výstavy

skúšky

výška 

chrup

MAC

DNA

pes

výborný

veľmi dobrý*

bez skúšky

29 – 36 cm

úplný

1. z chov. páru negatívny

povinné

suka

výborná

veľmi dobrá*

bez skúšky

29 – 36 cm 

úplný

1. z chov. páru negatívny

povinné

* jedinec, ktorý má inú farbu ako jeho rodičia – iba so známkou výborný/á  

 stredný bradáč od 15 mesiacov

 

výstavy

skúšky

chrup

výška 

DCC

DNA

pes

výborný

veľmi dobrý

bez skúšky

úplný

44 – 51 cm

1. z chov. páru negatívny

povinné

suka

výborná

veľmi dobrá

bez skúšky

úplný

44 – 51 cm 

2. z chov. páru do 2. stupňa

povinné

veľký bradáč od 18 mesiacov

 

výstavy

skúšky

povaha

chrup

výška

DCC

DNA

pes

výborný

veľmi dobrý

bez skúšok

3-8

úplný

59 – 72 cm

1. z chov. páru negatívny

povinné

suka

výborná

veľmi dobrá

bez skúšok

3-8

úplný

59 – 72 cm

2. z chov. páru do 2. stupňa

povinné