Kalendár akcií 2022

4.6.2022 Nová Baňa

Špeciálna výstava plemena bradáč – s udeľovaním CAC/CAJC, Camp Banský Dvor, Nová Baňa

5.6.2022 Nová Baňa – uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC 

PROPOZÍCIE


Júl – august

Letný výcvikový tábor bradáčov + Majstrovstvá klubu


10.9.2022 – Tesáre

Klubová výstava plemena bradáč – s udeľovaním CAC/CAJC Tesáre + uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC

Výročná členská schôdza – Tesáre

11.9.2022 – Tesáre

Špeciálna výstava plemena bradáč CC – bez udeľovania CAC, Tesáre + uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC