Kalendár akcií 2021

Október – november 2021 

Majstrovstvá bradáčov. 

11.9.2021
Klubová výstava plemena bradáč – s udeľovaním CAC/CAJC Tesáre + uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC.

Členská schôdza – Tesáre.

12.9.2021
Špeciálna výstava plemena bradáč CC – bez udeľovania CAC, Tesáre + uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC.