Kalendár akcií 2021

5.6.2021

– uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC. 
– Spoločenský klubový večer.

6.6.2021
Špeciálna výstava plemena bradáč – s udeľovaním CAC/CAJC, Camp Banský Dvor, Nová Baňa.

26.07.2021 – 1.08.2021
Letný výcvikový tábor bradáčov – Ivachnová.

Október – november 2021 

Majstrovstvá bradáčov. 

11.9.2021
Klubová výstava plemena bradáč – s udeľovaním CAC/CAJC Tesáre + uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC.

Členská schôdza – Tesáre.

12.9.2021
Špeciálna výstava plemena bradáč CC – bez udeľovania CAC, Tesáre + uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC.