Klubové akcie na rok 2019

18.05.2019
– uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC vyšetrenia
– prednáška o chovateľských metodikách – MVDr. Eva Lengyelová
– Spoločenský klubový večer

19.05.2019
– XXI. Špeciálna výstava plemena bradáč – CAC s udeľovaním CAC/CAJC, Camp Banský Dvor, Nová Baňa. 

SPONZOROM VÝSTAVY JE HAPPY DOG.


5.- 6.8 2019 Letný výcvikový tábor – futbalový štadión Ivachnová 


September 2019
Medzinárodné Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov podľa NSP. 

14.09.2019 
Klubová výstava plemena bradáč– s udeľovaním CAC/CAJC, Horský hotel MAGURA, Chvojnica
+ uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC

Výročná členská schôdza– Horský hotel MAGURA, Chvojnica

15.9.2019
Špeciálna výstava plemena bradáč CC– bez udeľovania CAC, Horský hotel MAGURA, Chvojnica
+ uchovňovanie a odoberanie vzoriek na DNA a MAC.

Športové akcie na rok 2019

eKalendár kynologických akcií SÚCHNO a ŽSK-SR na rok 2019.
5.-6.8 2019 Letný výcvikový tábor – futbalový štadión Ivachnová 


September 2019
Medzinárodné Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov podľa NSP.