Klubové akcie na rok 2018
05.05.2018
Špeciálna výstava plemena bradáč – CAC, Horský hotel MAGURA, Chvojnica.
Slávnostný večer klubu pri príležitosti osláv 50.výročia začiatku chovu bradáčov na Slovensku.


06.05.2018
Výročná klubová výstava plemena bradáč- CAC, Horský hotel MAGURA, Chvojnica


júl 2018
Letný výcvikový tábor – futbalový štadión Ivachnová


september 2018
Medzinárodné Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov


15.09.2018
Klubová výstava plemena bradáč – CAC, Camp Banský Dvor, Nová Baňa.
Členská schôdza – Camp Banský Dvor, Nová Baňa.

 

Športové akcie na rok 2018
eKalendár kynologických akcií SÚCHNO a ŽSK-SR na rok 2018.

september 2018
Letný výcvikový tábor bradáčov – Ivachnová.