+421 907 120 519 | i[email protected] 

Bradáč veľký

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 

18. 4. 2007
FCI – Štandard č. 181

VEĽKÝ BRADÁČ

PÔVOD:  Nemecko
Dátum publikácie oficiálneho štandardu: 6. 3. 2007
Použitie: Pracovný a sprievodný pes
Kvalifikácia FCI : 2. Skupina pinče a bradáče – molosy – švajčiarske salašnícke psy
Sekcia  1 pinče a bradáče.
S pracovnou skúškou

Krátky prehľad histórie: Veľkého bradáča pôvodne používali v južnom Nemecku na poháňanie dobytka. Na prelome storočia cieľavedomí chovatelia rozpoznali, že je schopný vynikajúcich výkonov a má hodnotné charakterové vlastnosti.  Od roku 1913 je vedená plemenná kniha a v roku 1925 bol uznaný ako  služobné plemeno.

CELKOVÝ  VZHĽAD: veľký, mocný, skôr zavalitý ako štíhly, drsnosrstý; zväčšený, mohutný obraz bradáča. Neohrozený obranár s úctu vzbudzujúcim zovňajškom.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE:

 • kvadratická stavba, pričom výška v kohútiku približne zodpovedá dĺžke tela.
 • Celková dĺžka hlavy (od špičky ňucháča po výbežok medzitemennej kosti) zodpovedá polovičke dĺžky chrbta (od kohútika po nasadenie chvosta).

POVAHA / SPRÁVANIE: typickými povahovými rysmi sú dobromyseľná, vyrovnaná povaha a nepodplatiteľná vernosť svojmu pánovi. Má výborne vyvinuté zmyslové orgány, je bystrý, učenlivý, silný, vytrvalý, rýchly a odolný voči počasiu a chorobám. Jeho výdrž a sebaistota ho predurčujú  za výborného  sprievodného, športového, služobného a pracovného psa.

HLAVA:
TEMENO:
Lebka: silná a podlhovastá, nemá mať výrazný výbežok medzitemennej kosti. Hlava má mať správne proporcie k mocnému telu.  Čelo je ploché a prebieha bez záhybov a paralelne s chrbtom nosa.
Stop: zvýraznený nadočnicovými oblúkmi.

TVÁROVÁ ČASŤ:
Nosná huba: ňucháč je dobre vyvinutý s veľkými dierkami a vždy čierny.
Papuľa: končí tupým klinom. Chrbát nosa je rovný.
Pysky: čierne, pevné, hladko priliehajú k čeľustiam. Kútiky uzavreté.
Čeľuste / zuby: silná horná a dolná čeľusť. Úplný chrup  (42 zubov podľa normy) je mohutne vyvinutý, so správnym zhryzom a čisto biely. Žuvacie svalstvo je dobre vyvinuté,  pričom silno vyvinuté líca nesmú rušiť obdĺžnikový tvar hlavy (s bradou).
Oči: stredne veľké, oválne, nasmerované dopredu, tmavé, so živým výrazom. Viečka dobre priliehajú.
Uši: sklopené uši, vysoko nasadené, v tvare písmena V, okraje uší priliehajú k lícam a sú rovnako nesené, otočené dopredu  smerom k spánkom, pričom paralelný ohyb nemá presahovať temeno.

Krk: silná, svalnatá šija je vyklenutá. Krk prechádza harmonicky do kohútika. Silno nasadený, štíhly, elegantne klenutý, hodí sa k celkovej mohutnosti psa. Koža na hrdle je napnutá a prilieha bez záhybov.

Telo:
Horná línia: od kohútiku dozadu mierne klesá.
Kohútik: tvorí najvyššie miesto hornej línie.
Chrbát: silný, krátky a pevný.
Bedrá: krátke, silné a hlboké. Odstup od posledného rebra po bedrá je malý, takže pes je kompaktný.
Kríže: mierne zaoblené, nebadane prechádzajú do nasadenia chvosta.
Hrudník: primerane široký, oválny v priereze, dosahuje po lakte. Predhrudie je dobre vyznačené hrudnou kosťou.
Spodná línia a brucho: slabiny nie sú príliš vtiahnuté, tvoria so spodnou líniou hrudníka pekne zaoblenú líniu.  

Chvost:  ponechaný v prirodzenej forme. Cieľom chovu je šabľovitý alebo kosákovitý chvost.

KONČATINY:
Hrudné končatiny:
Všeobecne: hrudné končatiny sú pri pohľade spredu robustné, rovno a nie úzko postavené Predlaktia sú pri pohľade zo strany rovné.
Plecia: lopatka tesne prilieha k hrudníku, je na oboch stranách mohutne svalnatá a prečnieva cez  výbežky stavcov chrbtice. Pokiaľ možno šikmo a dobre dozadu uložená, s horizontálou zviera uhol 50°.
Ramená : dobre priliehajú k telu, sú silné  a svalnaté. Uhol s lopatkou asi 95 až 105°.
Lakte: dobre priliehajú, nie sú vtočené ani vytočené.
Predlaktia: zo všetkých strán úplne rovné, dobre vyvinuté a svalnaté.
Kĺby nadprstia: silné, stabilné, iba nepatrne odlišné od štruktúry predlaktia.
Nadprstia: pri pohľade spredu zvislé, pri pohľade zo strany mierne zošikmené, silné, mierne pružné.
Predné labky: krátke a okrúhle, prsty priliehavé, klenuté (mačacie labky), s krátkymi tmavými pazúrikmi a hrubými vankúšikmi.

PANVOVÉ KONČATINY:
Všeobecne: pri pohľade zo strany šikmo postavené, zozadu paralelné, nie úzko postavené.
Stehno: primerane dlhé, široké s mocným svalstvom.
Koleno: nemá byť vtočené ani vytočené.
Predkolenie/ holeň: dlhé a silné, šľachovité, prechádzajú do silnej päty.
Päty: výrazne vyvinuté, silné, stabilné, nie sú vtočené ani vytočené.
Podpätie: krátke, postavené zvislo.
Zadné labky: krátke prsty sú klenuté a  tesne priliehajú. Pazúriky krátke a čierne.

POHYB: pružný, elegantný, obratný, voľný a priestranný. Hrudné končatiny pokiaľ možno ďaleko vykračujú, panvové končatiny dávajú pružný a výdatný záber. Hrudná končatina na jednej strane a panvová na druhej strane sa súčasne pohybujú dopredu. Chrbát, šľachy a kĺby sú pevné.

KOŽA: po celom tele tesne prilieha.

OSRSTENIE:
Srsť: má byť drôtovitá, tvrdá a hustá. Pozostáva z hustej podsady a z nie príliš krátkej, tvrdej priliehavej krycej srsti. Krycia srsť je drsná, dostatočne dlhá, aby sa jej textúra dala odskúšať, nemá byť strapatá ani zvlnená.
Srsť na končatinách má tendenciu nebyť taká tvrdá. Na čele a ušiach je krátka. Typická je tvorba nie príliš mäkkej brady a hustého obočia, ktoré trochu tieni oči.

Farba:

 • Čisto čierna s čiernou podsadou.
 • Korenie a soľ.

Pre sfarbenie korenie a soľ je cieľom chovu stredný odtieň, s rovnomerne rozmiestneným, dobre sfarbeným „korením“ a sivou podsadou. Prípustné sú odtiene od tmavej oceľovej po strieborno sivú. Všetky farebné odtiene musia mať tmavú masku, ktorá sa hodí k farebnému odtieňu a podporuje výraz. Výrazné svetlé znaky na hlave, hrudi a končatinách sú nežiaduce.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:
Výška v kohútiku:  psy a sučky: 60 až 70 cm.
Hmotnosť: psy a sučky: 35 až 47 kg.

CHYBY:
Každá odchýlka od vymenovaných bodov sa musí pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky a jej vplyvu na  zdravie a pohodu psa.

Predovšetkým:

 • Všeobecne príliš malá alebo krátka hlava.
 • Ťažké alebo klenuté temeno.
 • Vrásky na čele.
 • Krátka, špicatá, alebo slabá papuľa.
 • Kliešťový zhryz.
 • Silne vystupujúce líca alebo lícne kosti.
 • Svetlé, príliš veľké alebo okrúhle oči.
 • Nízko nasadené alebo dlhé, rôzne nesené uši.
 • Voľná koža na krku.
 • Lalok, úzka šija.
 • Dlhý, klenutý alebo  mäkký chrbát.
 • Kaprí chrbát.
 • Strmá krížová kosť.
 • Nasadenie chvosta smerom k hlave.
 • Dlhé labky.
 • Mimochod.
 • Príliš krátka, príliš dlhá, mäkká, zvlnená, strapatá, hodvábna, biela alebo strakatá srsť alebo iné prímesi farieb.
 • Hnedá podsada.
 • Pri sfarbení korenie a soľ: úhorí pruh alebo čierne sedlo.
 • Nad alebo pod mieru do  2 cm.

HRUBÉ CHYBY:

 • Ťažkopádna alebo ľahká stavba, nízko- alebo vysokonohý.
 • Opačný pohlavný výraz.
 • Vytočené lakte.
 • Strmé alebo súdkovité panvové končatiny.
 • Dovnútra vtočené päty.
 • Veľkosť nad alebo pod mieru o viac ako 2 a menej ako 4 cm.

VYLUČUJÚCE CHYBY:

 • Agresívne alebo prehnane plaché jedince.
 • Jedince, ktoré majú jednoznačnú fyzickú abnormalitu alebo poruchu správania musia byť diskvalifikované.
 • Znetvoreniny každého druhu.
 • Nedostatok typu.
 • Chyby zhryzu ako predhryz, podhryz, skrížený zhryz.
 • Hrubé chyby v jednotlivých oblastiach ako chyby stavby, srsti alebo farby.
 • Veľkosť nad alebo pod mieru viac ako o  4cm.

POZNÁMKA:

 • Psy musia mať dva očividne normálne vyvinuté semenníky, ktoré sú úplne zostúpené v miešku.
 • Pre chov sa majú výlučne využívať jedince funkčne a klinicky zdravé, typické pre plemeno.

Posledné zmeny sú vytlačené tučným písmom.