Klubový šampión výkon

2013

california-triumetal

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový šampión výkonu

Bradáč malý
skúška SMP2 + Majster SR
skúška SMP1 + 2 x Majster SR

Bradáč stredný
min. skúška SVV1 + 1 x Majster SR

Bradáč veľký
skúška SVV3 +  IPO3
skúška SVV3 alebo IPO3 + Majster SR
skúška SVV2 alebo IPO2  + 2 x Majster SR

(skúšky SVV3, IPO3, SMP2 u stredného bradáča SVV1, možno nahradiť vrcholovou skúškou podľa IPO-R, alebo národného záchranárskeho poriadku) – schválené

Klubový šampionát  na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
KCHPB,
Bc. Andrea Adamčiaková,
Železničná 955,
034 95 Likavka

K žiadosti treba priložiť:
– fotokópie diplomov, prípadne bodovacích kariet z majstrovstiev,
– fotokópie potvrdení o vykonaných skúškach
– fotokópiu preukazu o pôvode psa.
– fotografiu psa v akcii


fotografia: California Triumetal