Bradáč malý biely


ANTE CASTRUM LEWA
Ing. Klára Berková, Zd. Nejedlého 32, Levice 934 08
tel.: 0905532884

BRABIEL
MVDr. Zuzana Drahovská, PhD., Tyršovo nábrežie 2, 040 01 Košice
tel.: +421904531234

DASTYNELLA  ELEGANT
Karol Pintér, Bauerova 7, 040 23 Košice
tel: 0903 655 092

ENEL  FENOMEN
Miriam Butyková, Martina Benku 17Malacky
tel.: 0908 763 191

HAPPY REBELS
Simona Šimonová, Ul. Priehon 128/50, Sebedražie
tel.: 0911 120 001

Z BIELEHO DOMU
Staník Miroslav, Párnica č. 434, 02601 Dolný Kubín
tel.: +421915849308, +421905542944


Bradáč malý čierny


ANTE CASTRUM LEWA
Ing. Klára Berková, Zd. Nejedlého 32, Levice 934 08
tel.: 0905532884

ARCHEUS
Ing. Pavel Kovács PhD, Podtureň 613, 03301 Liptovský Hrádok
tel.: 0905766240

BIKIN  DVOR
Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, 949 01 Nitra
tel. 037/7419 249 , 0905 664 631

DASTYNELLA  ELEGANT
Karol Pintér, Bauerova 7, 040 23 Košice
tel: 0903 655 092

KAMISI GARDEN
Mgr. Katarína Jozefovičová, 908 49 Vrádište 205
tel: 0904 450 334

WILD   RANE
Bc. Andrea a Juraj Adamčiakovci, Železničná 955, 034 95 Likavka
tel.: 0905 511 257, 0903 818 735, 044 4331792

ZO SMALDONU
Dr. František Bartoš, Ferienčíkova 16, 811 08 Bratislava
tel.: +421905578932


Bradáč malý korenie & soľ


BIKIN  DVOR
Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, 949 01 Nitra
tel.: 037/7419 249, 0905 664 631

CRAZY PAWS
Mgr. Ivana Čemanová Kisková, Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad
tel.: 0905 288 479

DANKY  DOG
Daniela Chrenková, E. Nesceya 3166/1, 010 08 Žilina
tel.: 0905 608248

DASTYNELLA  ELEGANT
Karol Pintér, Bauerova 7, 040 23 Košice
tel.: 0903 655 092

ENEL  FENOMEN
Miriam Butyková, Martina Benku 17Malacky
tel.: 0908 763 191

IMPRESE
Mazaková Jana, ul. Jana Rašu 570, 900 86 Budmerice
tel: 0905 819870,pr.lin. +421/033 6448581

KELADOR
Zuzana Straková, Brigádnická 5, 841 10 Bratislava 46
tel.: 0905 411 743, 0903 411 743

WILD   RANE
Bc. Andrea a Juraj Adamčiakovci, Železničná 955, 034 95 Likavka
tel.: 0905 511 257, 0903 818 735, 044 4331792

Z GOLIANOVA
Martina Mikleová, 951 08 Golianovo 256

Z BIELEHO DOMU
Staník Miroslav, Párnica č. 434, 02601 Dolný Kubín
tel.: +421915849308, +421905542944


Bradáč malý čiernostrieborný


AGAPE
Marta Kročanová, Dudvážska 12, 821 07 Bratislava

BIKIN  DVOR
Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, 949 01 Nitra
tel. 037/7419 249 , 0905 664 631

DASTYNELLA  ELEGANT
Karol Pintér, Bauerova 7, 040 23 Košice
tel.: 0903 655 092

EL FUERTE LIBRE
Martina Maruniaková, Javorova 3071/6, 010 07 Žilina

TEIMOSO
Radoslav Krupa, Gaštanova 1008 / 25, Bytča 014 01
tel.: 0905 410 625

WILD   RANE
Bc. Andrea a Juraj Adamčiakovci, Železničná 955, 034 95 Likavka
tel.: 0905 511 257, 0903 818 735, 044 4331792

Z  DOLNÉHO  TURCA
MVDr. Juraj Chorváth, Veterná 55, 036 01 Martin

Z  ROMORU
Kristína Drličková, Kollárova 7, 921 01 Piešťany
tel.: 0903 858 557


Bradáč stredný čierny


KAD MIL
Ing. Andrea Kadlecajová, Mierová 32, 900 44 Tomášov


Bradáč stredný korenie & soľ


ASPERA VISUM
Ing. Iveta Ráčková, Horša 53, 934 01 Levice
tel.: 0907 586 677

IMPRESE
Mazaková Jana, ul.Jana Rašu 570, 900 86 Budmerice
tel.: 0905 819870, pevná linka +421/033 6448581

Z  KLATOVIANSKEHO  ÚDOLIA
Jaroslav a Mária Zembjakovci, Mikovíniho 2, 040 11 Košice
tel.: 0907 257 874

Z  PEKNÉHO POĽA
MVDr. Zuzana Kollárová, M.Koperníka 42, Trnava 917 01
tel.: 0907 613980

Z  ROMORU
Kristína Drličková, Kollárova 7, 921 01 Piešťany
tel.: 0903 858 557


Bradáč veľký čierny


ASPERA VISUM
Ing. Iveta Ráčková, Horša 53, 934 01 Levice
tel.: 0907 586 677

CAMISA  NEGRA
Ing. Vladimír Pisančík, Makarenkova 102, 080 06 Prešov – Ľubotice

FIALA MUTARA
Katarína schulczová, Bulharská 4394/18, 821 04 Bratislava

GAJAMÍR
Pavol Gaj, Vansovej 3, 036 01 Martin
tel.: 0903 251 603

KELADOR
Zuzana Straková, Brigádnická 5, 841 10 Bratislava 46
tel.: 0905 411 743, 0903 411 743

NEIRO  GARDEN
Marcel Horváth, Jamník 196,  okres Spišská Nová Ves
mobil: 0907 182 291

OK – ER
Erik Okruhlica, Smetanova 9, 927 00 Šaľa
tel.: 0907 701 862, 0907 526 606

TRIUMETAL
Ing. Jaroslava Slačková, Priebežná 489/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 0905 268 630, 044/55 33 400

ZO ŠTEPNÍC
Ing. Renáta Lelovská, Čápor 1545, 951 17 Čabaj-Čápor
tel. 0911 760 996


Bradáč veľký korenie & soľ


ENEL  FENOMEN
Miriam Butyková, M. Benku 17, Malacky 901 01
tel.: 0908 763 191

KELADOR
Zuzana Straková, Brigádnická 5, 841 10 Bratislava 46
tel.: 0905 411 743, 0903 411 743

SUB MARY BERGA
Chovateľ: Jozef Hasaj, Štúrová 38, 054 01 Levoča
Kontakt: 0907 240 698