+421 907 120 519 | i[email protected] 

2020

Bradáč malý korenie a soľ
DÁŠENKA Danky dog, maj. Daniela Chrenková
IRON MAN ORIGINAL Astronaut, maj. Karol Považan

Bradáč stredný korenie a soľ
MAFIA Imprese, maj. Jana Mazáková

Bradáč veľký čierny
ENJOY Triumetal, maj. Igor Vraniak

2019

Bradáč veľký čierny
VESPER Triumetal
maj.: Ing. Jaroslava Slačková
RUDOLFA OK-ER 
maj.: Martin Liška

Bradáč veľký korenie a soľ
LORRAINE Kelador, maj.: Zuzana Straková
NORMANN Kelador
, maj.: Zuzana Straková
NEFERTARI Kelador, maj.: Zuzana Straková

ISPU – Klubový víťaz veteránov
HESTIA Kelador, 
maj.: Zuzana Straková
HORUS Kelador
, maj.: Zuzana Straková

2015

Bradáč veľký čierny/Riesenschnauzer Schwarz
FELICITAS Kelador, maj.: Zuzana Straková
JESABELL Kelador, maj.: Zuzana Straková

2014

Bradáč veľký čierny/Riesenschnauzer Schwarz
URIAH HEEP Radinie
, maj.: Jaroslava Slačková

Bradáč veľký korenie a soľ/Riesenschnauzer Pfeffersalz
HESTIA Kelador, maj.: Zuzana Straková
HORUS Kelador, maj.: Zuzana Straková

Podmienky pre udelenie titulu ISPU Klubový víťaz

1. Od výstavnej sezóny 2000 sa môžu vo všetkých členských krajinách ISPU zadávať tituly:
ISPU – Klubový víťaz
ISPU – Klubový víťaz mladých
ISPU – Klubový víťaz veteránov
Členské krajiny si majú právo upraviť vnútorné podmienky a postupy pre udeľovanie titulov.

2. Zadávanie čakateľstva prebieha jednotne vo všetkých členských krajinách podľa týchto pravidiel:

2.1 Čakateľstvo sa môže zadávať na všetkých klubových alebo špeciálnych výstavách, na ktorých sa zadávajú aj iné tituly a čakateľstvá (klubový víťaz, CAC a pod.)

Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz mladých sa zadáva v triede mladých

a/ v krajinách, kde je najvyššie hodnotenie “Veľmi dobrý” v triede mladých, sa zadáva jedincovi s VD1
b/ v krajinách, kde je najvyššie hodnotenie “Výborný” v triede mladých, sa zadáva jedincovi s V1

2.1.2 Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz sa zadáva vo všetkých triedach (okrem triedy mladých a veteránov) jedinci s posúdením V1
2.1.3 Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz veteránov sa zadáva všetkých umiestneným jedincom v triede veteránov.

3. Pri zadávaní čakateľstva sa odvádzajú náklady 0,75 € (v prípade inej meny v príslušnom prepočte) za každého psa uvedeného v katalógu. Z toho bude z členskej krajiny prevedené 0,50 € do pokladne ISPU.

Z každoročne usporiadanej ISPU výstavy sa prevedie do pokladne ISPU za každého zaplateného psa 1,75 €.

4. Členské krajiny si medzi sebou uznávajú vystavené čakateľstvá. Jednotlivé kluby si môžu medzi sebou vymeniť predlohy na čakateľské kartičky.
5. ISPU víťazný titul, podľa podmienok FCI , neoprávňuje k zaradeniu do triedy šampiónov.
6. Zadávanie titulov ISPU v každej členskej krajine je na vlastnú zodpovednosť. Každý pes / sučka musí predložiť 3 čakateľstvá z toho 1 čakateľstvo musí byť z každoročne usporiadanej ISPU výstavy.
Na ISPU výstave získavajú ISPU čakateľstvo všetci jedinci, ktorí získali známku “Výborný” v triede dospelých alebo v triede mladých “Veľmi dobrý” (ak je to najvyššia známka v danej krajine). V triede veteránov získava čakateľstvo každý umiestnený jedinec.

7. ISPU víťaz mladých – sa zadáva ako najvyšší titul dňa v triede mladých. Zadáva sa prvému psovi v triede (u sučiek rovnakým spôsobom) s najvyššou zadávanou známkou.

ISPU víťaz – sa zadáva ako najvyšší titul dňa po ukončení posudzovania jednotlivých tried, najlepšiemu psovi s V1 posúdených psov z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov (u sučiek rovnakým spôsobom).

ISPU víťaz veteránov – sa zadáva 1 umiestnenému psovi a sučke v triede

Na titul ISPU klubový víťaz mladých môže byť okrem 2 čakateľstiev z triedy mladých použité aj 1 čakateľstvo z iných tried až do 24 mesiacov veku jedinca. Jedno čakateľstvo musí byť z ISPU výstavy.
Čakateľstvo z iných tried na ISPU klubového víťaza mladých stráca platnosť použitia na iné tituly.