Prihláška do klubu
Žiadosť o zaradenie do chovu
Žiadosť o vydanie pripúšťacieho povolenia
Žiadosť o priznanie titulu Klubový šampión mladých
Žiadosť o priznanie titulu Klubový šampión
Žiadosť o priznanie titulu Klubový veterán šampión
Poriadok Klubové šampionáty
Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu pôvodu psa
Žiadosť o registráciu názvu chovateľskej stanice
Žiadosť na preregistráciu chovnej spôsobilosti
Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa
Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa
Potvrdenie o kontrole totožnosti psa
Žiadosť o priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión šteniat
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión krásy
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský grand šampión
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský super grand šampión 
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský veterán šampión
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión SKJ
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský výstavný šampión
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión práce

Medzinárodné šampionáty
PRÍLOHA 1A C.I.B. Medzinárodný šampión krásy pre plemená nepodliehajúce skúške z výkonu C.I.E. Medzinárodný výstavný šampión pre plemená podliehajúce skúške z výkonu
PRÍLOHA 2 C.I.B Medzinárodný šampión krásy pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu PRÍLOHA 3 Žiadosť o zmenu Res. CACIB na CACIB

Všetky tlačivá UKK si môžete tiež stiahnuť priamo zo stránky UKK. Všetky tlačivá SKJ si môžete tiež stiahnuť priamo zo stránky SKJ.

ilustracia-jonasplot

Najbližšie výstavy

advertisement advertisement advertisement
Slovakia Dog Cup