Tlačivá

Prihláška do klubu
Žiadosť o zaradenie do chovu 
Žiadosť o vydanie pripúšťacieho povolenia
Žiadosť o priznanie titulu Klubový šampión mladých
Žiadosť o priznanie titulu Klubový šampión
Žiadosť o priznanie titulu Klubový veterán šampión
Tlačivá plemennej knihy UKK
Tlačivá SKJ