+421 907 120 519 | i[email protected] 

Všetky poplatky je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet (nie priamym vkladom) a fotokópie úhrady zaslať spolu so žiadosťami príslušnému členovi výboru KCHPB.

Tatra banka
Názov účtu: KCHPB
Číslo účtu: 2941014534/1100
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534
SWIFT: TATR SK BX

.