+421 907 120 519 | i[email protected] 

Klubové súťaže

Do súťaže je zapojený každý jedinec člena KCHPB, bodové výsledky sa preberajú z hodnotenia SLOVAKIA DOG CUP, kde sa pripočítajú výsledky z klubových výstav usporiadaných KCHPB SR. Ak sa jedinec zúčastní Európskej výstavy, Svetovej výstavy a ISPU prosíme o zaslanie fotokópie výsledkov na adresu: [email protected].

Chýbajúce a nepresné výsledky reklamovať na adrese tajomníka klubu:
e-mail: [email protected]
mobil: +421948161541

Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže bude 30. 3. daného roku.
Najúspešnejší jedinec zo všetkých (s najväčším počtom bodov, bez ohľadu na veľkosť a farbu) bude odmenený pokálom na špeciálnej výstave, ktorý si musí majiteľ prevziať osobne.