Do súťaže sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1. januára daného roku  do 31. decembra daného roku.

  • súťaž je vypísaná pre všetky veľkostné a farebné rázy, ktoré združuje KCHPB
  • jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe
  • majiteľ jedinca (vrátane spolumajiteľa) ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom KCHPB
  • do súťaže sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1.1.  do 31.12. bežného roka na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou SKJ na Slovensku, na ktorých sa zadáva minimálne CAC (t.j. výstavy špeciálne, klubové, celoštátne, národné, medzinárodné, ) Európska výstava, Svetová výstava a ISPU .
  • jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojom veľkostnom a farebnom ráze a splní požadovaný limit, získa titul TOP BRADÁČ
  • poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené na webovej stránke
  • jedince budú odmenené diplomom

Do súťaže je zapojený každý jedinec člena KCHPB, bodové výsledky sa preberajú z hodnotenia SLOVAKIA DOG CUP, kde sa pripočítajú výsledky z klubových výstav usporiadaných KCHPB SR. Ak sa jedinec zúčastní Európskej výstavy, Svetovej výstavy a ISPU prosíme o zaslanie fotokópie výsledkov na adresu: [email protected].

Chýbajúce a nepresné výsledky reklamovať na adrese tajomníka klubu:
e-mail: [email protected]
mobil: +42194816154

Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže bude 30. 3. daného roku.
Najúspešnejší jedinec zo všetkých (s najväčším počtom bodov, bez ohľadu na veľkosť a farbu) bude odmenený pokálom na špeciálnej výstave, ktorý si musí majiteľ prevziať osobne.