Bradáči na 3. ročníku Memoriálu J. Veselovského

Dňa 11.10. 2008 poriadala Liptovská Kynologická záchranárska brigáda, člen Združenia kynológov záchranárov Slovenskej republiky /ZKZ SR/ sekcie SKJ pretek, ktorým si uctili pamiatku jedného zo zakladajúcich členov Lipt. KZB Jožka Veselovského. Prihlásených bolo 15 štartujúcich z celého Slovenska z 3. záchranárskych organizácii /ZKZ SR, ZKZB SR, Psovodi záchranári SR/. Pretekalo sa v troch kategóriách RH-FLA, RH-E plocha /pre […]