+421 907 120 519 | i[email protected] 

Bradáči na 3. ročníku Memoriálu J. Veselovského

Dňa 11.10. 2008 poriadala Liptovská Kynologická záchranárska brigáda, člen Združenia kynológov záchranárov Slovenskej republiky /ZKZ SR/ sekcie SKJ pretek, ktorým si uctili pamiatku jedného zo zakladajúcich členov Lipt. KZB Jožka Veselovského.

Prihlásených bolo 15 štartujúcich z celého Slovenska z 3. záchranárskych organizácii /ZKZ SR, ZKZB SR, Psovodi záchranári SR/. Pretekalo sa v troch kategóriách RH-FLA, RH-E plocha /pre mládež/ a pre jedného nováčika 6.ročnej Nikolky Vrabkovej s malým bradáčom čiernym Carin Franceska Wild Rane aj v kategórii poslušnosť. Špeciálne práce / plochu- vyhľadávanie v lese/ a obratnosť posudzovala hlavná rozhodkyňa p. Ing. Jaroslava Slačková, poslušnosť p. Bc. Andrea Adamčiaková.

Medzi najviac zúčastnené plemená patrili bradáči /3. malý a jeden velký/. Jeden v kategorii RH-FLA a to Rebeca z Šardanu /malý bradáč KaS/, psovod Danka Chrenová, ktorý obsadili v danej kategórii 6. miesto /s počtom bodov 89/.

V kategórii mládež na treťom mieste skončil veľký bradáč Akenncheres Ar-Cha-Bar so psovodom Lukášom Sivokom /s počtom bodov 79/ a na prvom mieste Gwenn Girl z Šardanu so psovodom Monikou Adamčiakovou s počtom bodov 188.