Dátum narodenia: 3.11.2001, SPKP 1443
bonitačný kód 00/5A/5 – Martin – 03.05.2003
35 cm /35 cm
Majiteľ: Ing. Miloš Elichovský, Baničova 11, 010 15 Žilina

Ocenenia:
Šampión krásy Slovenska