Dátum narodenia: 06.04.2006, SPKP 1765BMC-S-Beja-z-hrdosa
34 cm / 36 cm
Majiteľ:  Viktória a Andrej Janeček, 966 12 Hronská Breznica 73
0907 641 153
www.kenel.webnode.sk

Ocenenia:
výborná

Skúšky:
SchH BH/VT

 

Aquinno Bagira z ŠardanuCH. Voices Within v.d. SpikkeLoebas v.d. Spikke
Tara v.d. Spikke
CH. Barbero Black NelorICH. Super Star Moldau North
CH. Loreta Androis
  CH. Gracia Miss RezlarkICH. Borna de IllyriaCH. Grischa v.d. Niersaue
ICH. Taffeta v. Winzerhäusle
Special Lady Moldau NorthCH. Leedomaine Minstrel of Moldau
Leedomaine Fair And of Moldau