Parte

Dňa 20.01.2021, vo veku 62 rokov zomrel bývalý člen nášho klubu a rozhodca Marián Štefek. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!

Členský poplatok

Milí členovia klubu, v prípade, že aj v roku 2021 chcete Klubu chovateľov plemena bradáč zachovať priazeň a čerpať výhody členstva, prosíme vás o úhradu členského poplatku do 28.02.2021. Členský poplatok 15 €
Zápisné nového člena je 35 € Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva! (Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b) Bankové spojenie: […]

Propozície MS vo výkone bradáčov

Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 20. ročník Medzinárodné majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 10.ročník Usporiadateľ pretekov: KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA BRADÁČ  Dátum: 10.10.2020 Súťažné kategórie: Mládež ( do 18 rokov), dospelý, zo zapísaním skúšky BH – SK   (malý, stredný a veľký bradáč) ZMMP    (malý bradáč) SMP 1     (malý bradáč)     […]

Klubový víkend DUO CAC

Milí členovia klubu, majitelia, chovatelia, milovníci plemena bradáč, srdečne vás pozývame na klubový víkend DUO CAC, ktoré sa budú konať 12.9 a 13.9.2020 v rekreačnom stredisku Tesáre-Nové Mlyny. Prostredie je veľmi pekné, a vzhľadom na to, že v utorok 15.09.2020 je sviatok-voľný deň, dá sa využiť pobyt na predĺžený víkend. V prípade záujmu o ubytovanie, rezervujte si ho na: https://www.megaubytovanie.sk/rekreacne-stredisko-tesare-nove-mlyny V […]

Národný skúšobný poriadok

Od 1.1.2020 je v platnosti nový Národný skúšobný poriadok. Jeho znenienájdete: http://www.zsksr.sk/documents/NSP_2020_3.pdf