Propozície MS vo výkone bradáčov

Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 20. ročník Medzinárodné majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 10.ročník Usporiadateľ pretekov: KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA BRADÁČ  Dátum: 10.10.2020 Súťažné kategórie: Mládež ( do 18 rokov), dospelý, zo zapísaním skúšky BH – SK   (malý, stredný a veľký bradáč) ZMMP    (malý bradáč) SMP 1     (malý bradáč)     […]

Pozvánka na členskú schôdzu

ktorá sa bude konať dňa 12.09.2020 ( sobota )  o 15.30 hod. Rekreačné stredisko Tesáre – Nové Mlyny  Program:     1. Otvorenie   2. Voľba pracovných komisií   3. Správa o činnosti klubu   4. Správa o hospodárení klubu   5. Správa revíznej komisie   6. Návrh plánu akcií na rok 2021   7. Rôzne   8. Diskusia […]

Klubový víkend DUO CAC

Milí členovia klubu, majitelia, chovatelia, milovníci plemena bradáč, srdečne vás pozývame na klubový víkend DUO CAC, ktoré sa budú konať 12.9 a 13.9.2020 v rekreačnom stredisku Tesáre-Nové Mlyny. Prostredie je veľmi pekné, a vzhľadom na to, že v utorok 15.09.2020 je sviatok-voľný deň, dá sa využiť pobyt na predĺžený víkend. V prípade záujmu o ubytovanie, rezervujte si ho na: https://www.megaubytovanie.sk/rekreacne-stredisko-tesare-nove-mlyny V […]

Preložená ŠV

Vážení členovia klubu, vystavovatelia, vzhľadom na zdravotnú situáciu na Slovensku,  rušíme  májovú Špeciálnu výstavu 31.05.2020 a aj uchovňovanie 30.05.2020 v Novej Bani. Predbežne, a pokiaľ to situácia dovolí, uvažujeme s organizovaním Špeciálnej a aj Klubovej výstavy v septembrovom termíne 12.-13.09.2020 v Tesároch, teda počas jedného víkendu obe CAC-cové výstavy. O možnosti prihlasovania na tieto výstavy budete včas informovaní. Výbor KCHPB ​

Národný skúšobný poriadok

Od 1.1.2020 je v platnosti nový Národný skúšobný poriadok. Jeho znenienájdete: http://www.zsksr.sk/documents/NSP_2020_3.pdf