Parte

Dňa 25.06.2022, vo veku 65 rokov, nás navždy opustil dlhoročný člen nášho klubu Mgr. Jaroslav Sitarčík Kto ste ho poznali, venujte  mu tichú spomienku.

Členský poplatok 2022

Milí členovia klubu, v prípade, že aj v roku 2022 chcete Klubu chovateľov plemena bradáč zachovať priazeň a čerpať výhody členstva, prosíme vás o úhradu členského poplatku do 28.02.2022. Členský poplatok 15 € Zápisné nového člena je 35 € Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva! (Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b) Bankové spojenie: Číslo […]

ŠV 2021

Výsledky a fotogaléria zo  Špeciálnej výstavy 6.júna 2021 – Camp Banský Dvor – Nová Baňa sú k dispozícii na podstránke VÝSLEDKY KLUBOVÝCH VÝSTAV.