Parte

So zármutkom sa lúčime s členkou nášho klubu.

ŠV 2021

Výsledky a fotogaléria zo  Špeciálnej výstavy 6.júna 2021 – Camp Banský Dvor – Nová Baňa sú k dispozícii na podstránke VÝSLEDKY KLUBOVÝCH VÝSTAV.

Spravodaj

Milí členovia klubu, Spravodaj KCHPB 2020 je k dispozícii TU.

Parte

Dňa 20.01.2021, vo veku 62 rokov zomrel bývalý člen nášho klubu a rozhodca Marián Štefek. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!