Dátum narodenia:  2.6.2010, SPKP 1847BVC-CRISSTIE-SARAH-Bohemia-ness
Chovnosť splnená povaha 6
65 cm / 65 cm
Test farby srsti 2012 – negatívny
Vyšetrenia: DBK A, DLK 0/0, PRA, C. LL neg.
Majiteľ: Ing. Jaroslava Slačková, Priebežná 489/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
0905 268 630

Oceneniae:
Slovenský šampión krásy
CAJC, 5 x CAC, 2 x ISPU, ČKŠ, R. CAC

ICh. LARRY KING Radinie ICh. TERCO de PicheraWCh. GRECO de Pichera
GUY de Pichera
ICh. LADY v. Kossower LandCh. Chottans TAMOOK
Ch. ELEKTRA v.Koss.Land
BLACK STORM Bohemia NessCLARK v. KlingsgartenALEX Arabona
ZORRA v. Hatzbachtal
Ch. NEW ORLEANS TriumetalCh.Stablemaster’s NEWSMAKER
ICh. BARBARA Triumetal