Dátum narodenia: 10.1.2010, SPKP 1782
Chovnosť splnená
64 cm/64 cm
Vyšetrenia: DBK A
Majiteľ: Pavol Gaj, Vansovej 3, 036 01 Martin
0903 251 603
www.bradac-gajamir.webnode.sk

Ocenenia:    
veľmi dobrá

OVESHADOW FACE Triumetal Ch. FANTASTIC DREAM RadinieVWCH. HARRI de Pichera
ICh. HELLA v. Trollenhorst
ICh. ALESSANDRA TriumetalCh. Malya KABUL-N
ICh. DIANA z Holosmetek
BEGI GajamírCh. FANTASTIC DREAM RadinieVWCh HARRI de Pichera
ICh. HELLA v. Trollenhorst
JENY GajamiCh. BRIAN Wittenberg
DOLLY Gajami