Chovnosť splnená: Nitra – 04.11.2006
Majiteľ: Okruhlicovi Erik a Henrieta, Smetanová 9, 927 01 Šaľa