Zwergschnauzer weiss


ANTE CASTRUM LEWA
Ing. Klára Berková, Zd. Nejedlého 32, Levice 934 08
Phone: +421905532884

BRABIEL
MVDr. Zuzana Drahovská, PhD., Tyršovo nábrežie 2, 040 01 Košice
Phone: +421904531234

DASTYNELLA  ELEGANT
Karol Pintér, Bauerova 7, 040 23 Košice
Phone: +421903 655 092

ENEL  FENOMEN
Miriam Butyková, Martina Benku 17Malacky
Phone: +421908 763 191

HAPPY REBELS
Simona Šimonová, Ul. Priehon 128/50, Sebedražie
Phone: +421911 120 001

Z BIELEHO DOMU
Staník Miroslav, Párnica č. 434, 02601 Dolný Kubín
Phone: +421915849308, +421905542944


Zwergschnauzer schwarz


ANTE CASTRUM LEWA
Ing. Klára Berková, Zd. Nejedlého 32, Levice 934 08
Phone: +421905532884

ARCHEUS
Ing. Pavel Kovács PhD, Podtureň 613, 03301 Liptovský Hrádok
Phone: +421905766240

BIKIN  DVOR
Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, 949 01 Nitra
Phone: +42137/7419 249 , 0905 664 631

DASTYNELLA  ELEGANT
Karol Pintér, Bauerova 7, 040 23 Košice
Phone: +421903 655 092

KAMISI GARDEN
Mgr. Katarína Jozefovičová, 908 49 Vrádište 205
Phone: +421904 450 334

WILD   RANE
Bc. Andrea a Juraj Adamčiakovci, Železničná 955, 034 95 Likavka
Phone: +421905 511 257, 0903 818 735, 044 4331792

ZO SMALDONU
Dr. František Bartoš, Ferienčíkova 16, 811 08 Bratislava
Phone: +421905578932


Zwergschnauzer pfferfersaltz


BIKIN  DVOR
Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, 949 01 Nitra
Phone: +42137/7419 249, 0905 664 631

CRAZY PAWS
Mgr. Ivana Čemanová Kisková, Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad
Phone: +421905 288 479

DANKY  DOG
Daniela Chrenková, E. Nesceya 3166/1, 010 08 Žilina
Phone: +421905 608248

DASTYNELLA  ELEGANT
Karol Pintér, Bauerova 7, 040 23 Košice
Phone: +421903 655 092

ENEL  FENOMEN
Miriam Butyková, Martina Benku 17Malacky
Phone: +421908 763 191

IMPRESE
Mazaková Jana, ul. Jana Rašu 570, 900 86 Budmerice
Phone: +421905 819870,pr.lin. +421/033 6448581

KELADOR
Zuzana Straková, Brigádnická 5, 841 10 Bratislava 46
Phone: +421905 411 743, 0903 411 743

WILD   RANE
Bc. Andrea a Juraj Adamčiakovci, Železničná 955, 034 95 Likavka
Phone: +421905 511 257, 0903 818 735, 044 4331792

Z GOLIANOVA
Martina Mikleová, 951 08 Golianovo 256

Z BIELEHO DOMU
Staník Miroslav, Párnica č. 434, 02601 Dolný Kubín
Phone: +421915849308, +421905542944


Zwergschnauzer schwarz-silber


AGAPE
Marta Kročanová, Dudvážska 12, 821 07 Bratislava

BIKIN  DVOR
Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, 949 01 Nitra
Phone: +42137/7419 249 , 0905 664 631

DASTYNELLA  ELEGANT
Karol Pintér, Bauerova 7, 040 23 Košice
Phone: +421903 655 092

EL FUERTE LIBRE
Martina Maruniaková, Javorova 3071/6, 010 07 Žilina

TEIMOSO
Radoslav Krupa, Gaštanova 1008 / 25, Bytča 014 01
Phone: +421905 410 625

WILD   RANE
Bc. Andrea a Juraj Adamčiakovci, Železničná 955, 034 95 Likavka
Phone: +421905 511 257, 0903 818 735, 044 4331792

Z  DOLNÉHO  TURCA
MVDr. Juraj Chorváth, Veterná 55, 036 01 Martin

Z  ROMORU
Kristína Drličková, Kollárova 7, 921 01 Piešťany
Phone: +421903 858 557


Schnauzer schwarz


KAD MIL
Ing. Andrea Kadlecajová, Mierová 32, 900 44 Tomášov


Schnauzer pffefersaltz


ASPERA VISUM
Ing. Iveta Ráčková, Horša 53, 934 01 Levice
Phone: +421907 586 677

IMPRESE
Mazaková Jana, ul.Jana Rašu 570, 900 86 Budmerice
Phone: +421905 819870, pevná linka +421/033 6448581

Z  KLATOVIANSKEHO  ÚDOLIA
Jaroslav a Mária Zembjakovci, Mikovíniho 2, 040 11 Košice
Phone: +421907 275 874

Z  PEKNÉHO POĽA
MVDr. Zuzana Kollárová, M.Koperníka 42, Trnava 917 01
Phone: +421907 613980

Z  ROMORU
Kristína Drličková, Kollárova 7, 921 01 Piešťany
Phone: +421903 858 557


Riesenschnauzer schwarz


ASPERA VISUM
Ing. Iveta Ráčková, Horša 53, 934 01 Levice
Phone: +421907 586 677

FIALA MUTARA
Katarína Schulczová, Bulharská 4394/18, 821 04 Bratislava

HAVANA ICE DAY
Martin Liška, Bernolákovská 59, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Phone: +421915 786 300

GAJAMÍR
Pavol Gaj, Vansovej 3, 036 01 Martin
Phone: +421903 251 603

KELADOR
Zuzana Straková, Brigádnická 5, 841 10 Bratislava 46
Phone: +421905 411 743, 0903 411 743

LILIANA GARDEN
Miroslav Molčan, Vaľkovská 19, 080 05 Prešov-Solivar
Phone: +421948 558 448

OK – ER
Erik Okruhlica, Smetanova 9, 927 00 Šaľa
Phone: +421907 701 862, 0907 526 606

TRIUMETAL
Ing. Jaroslava Slačková, Priebežná 489/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
Phone: +421905 268 630, 044/55 33 400

ZO ŠTEPNÍC
Ing. Renáta Lelovská, Čápor 1545, 951 17 Čabaj-Čápor
Phone: +421911 760 996


Riesenschnauzer pffefersaltz


ENEL  FENOMEN
Miriam Butyková, M. Benku 17, Malacky 901 01
Phone: +421908 763 191

KELADOR
Zuzana Straková, Brigádnická 5, 841 10 Bratislava 46
Phone: +421905 411 743, 0903 411 743

SUB MARY BERGA
Chovateľ: Jozef Hasaj, Štúrová 38, 054 01 Levoča
Phone: +421907 240 698

 

Slovakia Dog Cup