+421 907 120 519 | i[email protected] 

Letný výcvikový tábor bradáčov 2019

V dňoch  5. – 10.8.2019 sa v Ivachnovej uskutočnil v spolupráci s KK Ružomberok a Výcvikovou školou K9 Jáger, letný výcvikový tábor bradáčov, ktorého sa zúčastnilo 6 veľkých bradáčov s 5 psovodmi  a 13 malých bradáčov so 8. psovodmi.

Výcvik bol zameraný na konkrétne požiadavky psovodov (príprava na skúšky, socializácia, odbúravanie nežiaducich činností a pod.), bol rozdelený na cviky poslušnosti, obrany a špeciálne cviky malých plemien.  Majiteľom veľkých bradáčov, ich výcviku poslušnosti a obrane sa venoval Mgr. Juraj Jáger, malé bradáče si pod patronát zobrala p. Adamčiaková a sl. Chrenková.

Vo voľnom čase nám sl. Chrenková urobila seminár o úprave malých bradáčov s praktickou ukážkou. Vo štvrtok poobede sme mali seminár zameraný na nosework s praktickými ukážkami, za ktorý ďakujeme sl. Chrenkovej a ukážky vyhľadávania  omamných látok služobným psom  Adrenalín Spik Mon Coeur zo ZVJS Ružomberok.

Výcvikový tábor bol ukončený skúškami, v piatok skúškou SOP, ktorej sa zúčastnili 4 psovodi Daniela Chrenková so psom Dinko Danky Dog, Jana Krafčáková so psom Gianna Jasmín Wild Rane, Eva Mária Michalíková s Edmondom z Bieleho domu a Igor Vraniak s Enjoy Triumetal. Všetci absolventi skúšok splnili limit na úspešne ukončenie skúšky.

V sobotu prebiehali skúšky podľa NSP, rozhodcom bola ZŠK nominovaná Ing. Jaroslava Slačková, na skúšku BH-SK nastúpili 3 malí bradáči, skúšku úspešne ukončila Jelka Dankova so sučkou Una Wild Rane Enel fenomen. Skúšku  ZMMP  úspešne ukončili Daniela Chrenková so sučkou Dášenka Danky dog a skúšku SMP1 Anička Holcingerová s Kubkom Kelador.  Skúšku SVV2 úspešne absolvoval Ing. Rudolf Krafčák so psom Xerxes Triumetal.