Majstrovstvá Slovenska vo Výkone bradáčov so zadaním skúšky – 18. ročník.

Medzinárodné majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 8.ročník.

Dňa 1.10.2017 sa na futbalom ihrisku Ivachnová konali Majstrovstvá vo výkone bradáčov. Nahlásených bolo 12 bradáčov zo Slovenska a Českej republiky, žiaľ p. Zuzana Rozová sa nakoniec našich Majstrovstiev nezúčastnila, nakoľko sa nominovala na Majstrovstva republiky záchranárskych psov, ktoré prebiehali v rovnakom termíne ako naše majstrovstvá, veríme, že aj keď sa na tých majstrovstvách bradáče  často nenominujú, tak sa im darilo.

V deň „majstrákov“  nás ráno  privítalo hmlistým a sychravým počasím. Po otvorení preteku nasledovala identifikácia psíkov podľa čipov. Psovodi , ktorí pretekali podľa skúšok ZMMP, SMP1, SVV1 a IPO1  sa presunuli  priľahlé pastviny Studené, mokré a sychravé počasie nás sprevádzalo počas celého šliapania01 a vypracovania všetkých pachových prác – stôp na priľahlých lúkach,  kde nám spoločnosť robili aj tri kravičky.  Terén bol veľmi náročný, tvorila ho niekde vyššia, či nižšia tráva, prerastená veľkým množstvom pichľavých, bodliakových listov, suchej a niekde aj nahnitej trávy,  prejazdená autami. Psíky statočne bojovali a väčšina z nich stopu aj dokončila.

Po stopách nasledovala poslušnosť podľa  BH-SK, kde nastúpili 3 bradáči a skúšky sa zúčastnila aj jedna sučky NO. Všetci psíky poslušnosť zvládli v limite a čakali na druhú časť skúšky, ktorá pokračovala po poslušnostiach druhých kategórii. Nakoľko aj druhú časť pretekári spravili korektne, splnili limity na zdanie skúšky BH-SK.

Po poslušnostiach nasledovala krásna disciplína špeciálne práce malých plemien, kde bolo na čo pozerať. Všetci psi splnili limity špeciálnych prác na výbornú.  Hneď po špeciálkach otestoval figurant Mgr. Juraj jáger povahy veľkých bradáčov na obranách. Mali sme možnosť vidieť obrany podľa SVV1 a IPO1.

A tu máme výsledky:

Kategória BH SK

Meno psovoda Meno psa Stopa Poslušnosť Skúška v pouličnom ruchu Spolu Poradie
Andrea Adamčiaková  Xanthe Gwenn Niccol Wild Rane 48 splnil 48 1.
Erik Okruhlica Monica OK-ER 45 splnil 45 2.
Andrea Adamčiaková  Varvara Julie Goldie Wild Rane 44 splnil 44 3.

Kategória ZMMP

Meno psovoda Meno psa Stopa Poslušnosť Obrana/Špec. cviky Spolu Poradie
Andrea Adamčiaková  Niccol Wild Rane Kristína 47 48 50 145 1.

Kategória SMP1

Meno psovoda Meno psa Stopa Poslušnosť Obrana/Špec. cviky Spolu Poradie
Daniela Chrenková Rebeca z Šardanu 83 96 96 275 1.
Henrieta Okruhlicová High Effect z Dixie 86 93 73 252 2.
Daniela Chrenková Anetka Danky – dog 55 96 92 243 3.

Kategória SVV1

Meno psovoda Meno psa Stopa Poslušnosť Obrana/Špec. cviky Spolu Poradie
Ján Šrámek  Nazareth Radinie 91 89 86 266 1.
Pavel Gáj  Dag Gajamír  73 90 84 247 2.

Kategória IPO1

Meno psovoda Meno psa Stopa Poslušnosť Obrana/Špec. cviky Spolu Poradie
Pavol Hladký Ari Giom Kastasi 78 87 89 254 1.

Najlepšia stopa:  Ján Šrámek – Nazareth Radinie
Najlepšia poslušnosť – Daniela Chrenková – Rebeca z Šardanu
Najlepšie špeciálne cviky – Daniela Chrenková – Rebeca z Šardanu
Najlepšia obrana – Pavol Hladký – Ari Giom Kastasi

NAJLEPŠÍ BRADÁČ MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA – REBECA Z ŠARDANU

Na záver mi dovoľte poďakovať rozhodcovi Radomírovi Luptákovi za korektné posudzovanie, KCHPB za zakúpenie pohárov a cien pre štartujúcich, Mgr. Jurajovi Jágerovi – výcvikové stredisko za poskytnutie priestoru , KK Ružomberok za pomoc, vedúcim jednotlivých disciplín  Ing. Jaroslave Slačkovej a Monike Adamčiakovej a za výborný guláš z diviny p. Palovi Timkovi a Jurajovi Adamčiakovi.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým pretekárom za ich pretekanie v rámci FAIR PLAY, za krásnu priateľskú atmosféru a za to že ste prišli ukázať, že aj bradáče vedia robiť.