+421 907 120 519 | i[email protected] 

Ako to má vyzerať vo výstavnom kruhu

Pár rád pre tých, čo sa pohybujú vo výstavnom kruhu.

Kruh je základnou a najjednoduchšou figúrou pre vystavovanie. V ideálnom prípade by mal pes klusať! (nie cválať, či naopak pomaly chodiť) pri ľavej nohe vystavovateľa. Vystavovateľ i pes sa pohybujú v proti smere hodinových ručičiek v primeranej vzdialenosti od ostatných psov (pokiaľ je ich v kruhu viac naraz). Rozhodca sa nachádza v prostriedku kruhu. Pri tejto figúre je nutné stále sledovať pohyb rozhodcu. Pokiaľ sa rozhodca presunie na vonkajšiu stranu kruhu je nutné dávať pozor, aby sa vystavovateľ nikdy neocitol medzi rozhodcom a psom.

Figúra, kde sa rozhodca nachádza na vonkajšej strane kruhu sa hovorí Kruh s výmenou. Vystavovateľ v tomto prípade musí svojho psa chvíľku pred tým ako dobehne k rozhodcovi, nechať prebehnúť na druhú stranu, prehodiť si vodidlo z ľavej ruky do pravej a chvíľu bežať so psom po pravej strane. Za rozhodcom musí vystavovateľ psa predbehnúť a prehodiť ho späť na ľavú stranu. Celá výmena musí prebehnúť tak, aby sa vystavovateľ nedostal medzi psa a rozhodcu.

Tam a späť – opäť jedna zo základných figúr, ktorá sa objavuje pri vystavovaní v kruhu. Vystavovateľ sa pohybuje v smere tam a späť od rozhodcu po priamej linke. Začína sa väčšinou so psom po ľavej strane, na konci priamky máte možnosť predviesť dva druhy obratov. Buď obrat dovnútra či tzv. výstavný obrat. Ani pri jednom by sa opäť nemal vystavovateľ dostať medzi rozhodcu a psa.

Obrat do vnútra – vystavovateľ sa otočí  (v prípade, že začína so psom pri ľavej nohe) v proti smere hodinových ručičiek a pes po smere. Priamou čiarou sa potom vráti k rozhodcovi. Pri  výstavnom obrate majiteľ svojho psa obieha. Druh obratu zvoľte s prihliadnutím k veľkosti. Pes by sa mal po celú dobu pohybovať plynule nič typu „zastaviť stáť“ a otočiť sa.

Tam a späť vo dvojici – obdoba tam a späť, lenže rozhodca vyzve dvoch vystavovateľov. Platia pre nich podobné pravidlá ako u tam a späť. Psi musia bežať vedľa seba v zornom poli rozhodcu. Jeden vystavovateľ na začiatku figúry po ľavej strane, druhý po pravej, tak, aby psi išli vedľa seba, ale nie aby sa na seba tlačili! Od druhého psa dodržujeme primeranú vzdialenosť vzhľadom od veľkosti. Začať by mali vystavovatelia pokiaľ je to možné naraz. Zvoľte ideálne tempo vhodné pre vášho psa. Nevadí pokiaľ budete rýchlejší ako druhý vystavovateľ. Rozhodca by to nemal brať jako chybu, keď sa predtým jako sa budete vracať k rozhodcovi zastavíte a počkáte na druhého vystavovateľa, aby ste mohli spiatočnú časť zahájiť spoločne. Samozrejme psi opäť vedľa seba.

Trojuholník – všetky tri strany trojuholníka by mali byť rovnako dlhé (využívajte však maximum priestoru) a strana privrátená k rozhodcovi musí byť kolmá na jeho zorný uhol. Trojuholník ako väčšina neprevracaných figúr sa behá v protismere hodinových ručičiek. Dávajte si pozor, aby ste išli všetky strany trojuholníka pokiaľ je možno rovno. V opačnom prípade by vám mohol vzniknúť neidentifikovateľný tvar.

L (L vľavo), obrátené L (L vpravo) – L sa skladá z dvoch priamok, pri čom je jedna na druhú kolmá. skladá sa z dvoch priamok. Takže pri L-vľavo, si zoberte vodidlo do ľavej ruky a choďte. Pri L – vpravo to isté len vodidlo je v pravej ruke. Pokiaľ sa nezamotáte a nebudete musieť počas celej figúry ani raz prehodiť vodidlo, išli ste dobre. Ešte doplním, že na konci druhej priamky musíte urobiť obrat dovnútra (popísané pri tam a späť), pri akomkoľvek inom obrate by ste sa ocitli medzi psom a rozhodcom.

Ešte jedno dôležité pravidlo: Každá figúra sa musí začať a končiť výstavným postojom!

Keď končíte figúru, pred zastavením spomaľte. Urobte tri krátke kroky a až potom zastavte a postavte psa do výstavného postoja.

Psa postavte v primeranej vzdialenosti od rozhodcu. Opäť podľa veľkosti psa. Nikdy nesmie byť priamo pri rozhodcovi – rozhodca nechce vidieť len chrbát psa, ani sa nechce krčiť, aby psa mohol vidieť celého.
Koniec vodidla by mal byť po celú dobu vystavovania zrolovaný a schovaný v ruke. Nikdy nenechajte visieť koniec vodidla nad hlavou psa.

V „zátačkach“ či obratoch je dobré trochu zrýchliť a psa nepatrne predbehnúť. Pes tak uvidí, že má zahnúť. V opačnom prípade by to mohlo tiež dopadnúť tak, že vy zahnete a pes pobeží ďalej, pri čom sa potom bude musieť otočiť na mieste, čo ho vyvedie z plynulého tempa.

Veľa šťastia a výstavných úspechov
Z.