Dátum narodenia:  2.1.2009, SPKP 1730BVC-OASIS-Triumetal
Chovnosť splnená: povaha 3
66 cm /66 cm
Majiteľ: Erik a Henrieta Okruhlicoví, Smetanova 1221/9, 927 01 Šaľa
0907 562 616, 0907 701 862
http://ok-er.sk

Ocenenia:
Slovenský šampión krásy mladých
Grand Prix Slovakia junior winner 2010
3 x CAJC, CAC

Ch. XANDRO Radinie WCh. GRECO de PicheraCh. EOS de Pichera
Ch. CORA de Pichera
ICh. PRETTY POLLY RadinieCh. Stablemaster’s SIR ARTHUR
ICh. Gloris SUN BREEZE
Ch. GEORGIA TriumetalICh. KEVIN COSTNER TriumetalCh. AL-HAGG de Pichera
ICh. BARBARA Triumetal
ICh. NIGHT STORM TriumetalCh. Stablemaster’s NEWSMAKER
ICh. BARBARA Triumetal