+421 907 120 519 | i[email protected] 

Rušný týždeň na cvičisku

Posledný prázdninový týždeň na Kynologickom cvičisku Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA bol naplnený rôznymi aktivitami. Prebiehali prípravy na akcie a vlastné akcie:

 • Letný výcvikový tábor bradáčov (27. – 29. 8. 2008) 
 • Záchranárske skúšky psov (29. 8. 2008)
 • Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 9. ročník (29. – 30. 8. 2008)

Záver prázdnin bol naplnený prácou na príprave uvedených akcií. Za veľmi pekného počasia prebiehali práce napriek tomu, že veľa členov Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA (ZKJ) bolo ešte na dovolenkách. Bolo vybudovaných 20 ustajňovacích a odkladacích minikotercov, vykosené cvičisko a jeho bezprostredné okolie, vyčistené okolie od odpadkov, opravené prekážky a podobne.

V stredu 27. augusta sazačínal Letný výcvikový tábor bradáčov, na ktorý sa schádzali psovodi so svojimi psami takmer z celého Slovenska. Napriek tomu, že tento tábor „zvolal“ výcvikár Klubu chovateľov plemena bradáč (KCHPB) začlenený do Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), tábora sa zúčastnili aj psovodi s inými plemenami. Sedemnásť psovodov venovalo tri dni aktívnemu tréningu so svojimi psami. Boli vytvorené 3 výcvikové skupiny (začiatočníci, príprava na M SR a záchranári), ktorým velili Mgr. Jaroslav Sitarčík, Andrea Adamčiaková a MVDr. Ján Hamerlík. Dni výcviku boli naplnené prácou, večer posedenie pri táboráku, podávaná chutná kapustnica a guláš, pečenie špekáčikov a slaninky.

Vyvrcholením tábora boli záchranárske skúšky (PZ 1) a M SR vo výkone bradáčov.

V piatok 29. augusta 2008 paralelne s táborom prebiehali aj záchranárske skúšky. Tieto sa konali podľa Skúšobného poriadku Asociácie cvičiteľov záchranárskych psov (ACZP SR). Rozhodoval Mgr. Jaroslav Sitarčík, rozhodca Zväzu športovej kynológie SR (ZŠK SR) a ACZP SR. Za teplého počasia všetci piati nastúpení psovodi úspešne absolvovali disciplíny: Pachové práce – cudzie stopy s nájdením a vyštekaním nájdenej „stratenej osoby“, potom nasledovali špeciálne práce – vyhľadávanie a následne označenie osôb v lese a ruinách. Nakoniec na cvičisku prebiehali cviky poslušnosti.

Jabonická kynologická záchranárska brigáda a ACZP SR sa týmito skúškami PZ obohatili o nové záchranárske tými: Stanislav Hamerlík so sukou NO GABI Sing-Sing Slovakia, Bc. Jana Hamerlíková so sučkou MB DESA Malé uško a Dušan Michalec so psom NO RONY bez PP, ktoré sú k dispozícii pre ostré vyhľadávacie a pátracie akcie, pre pomoc ľuďom, ktorí to budú potrebovať.

Zlatým klincom boli Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 9. ročník. Napriek tomu, že niektorí psi boli za tento týždeň dosť vyťažení, podávané výkony boli dobré až výborné. Tu sa pracovalo v 2 kategóriach podľa Skúšobného poriadku ZŠK SR. Malí bradáči podľa Skúšky malých plemien (SMP 1. stupňa) a veľkí  bradáči podľa Skúšky všestranného výcviku (SVV 1. stupňa).

Majstrovstvá začali v piatok popoľudní. Psovodi so svojimi psami sa zaprezentovali, psi prešli veterinárnou kontrolou. Potom sa ubytovali na ubytovni PD Záhorie Jablonica, nasledovalo losovanie štartovných čísiel a organizačné pokyny na sobotné ráno, posedenie pri vatre (spomienka na SNP), priateľské debaty a voľný program.

V sobotu prebiehali vlastné majstrovstvá. Majstrovstvá oficiálne zahájil predseda ZKJ p. MVDr. Ján Hamerlík, starostka obce Jablonica p. Alena Hazuchová privítala súťažiacich, hlavného rozhodcu p. Mgr. Jaroslava Sitarčíka, ďalej rozhodcu p. Milana Kadlecaja a figuranta Ing. Pavla Italyho. Všetkým pretekárom popriala veľa úspechov v súťažení. Potom začali vlastné majstrovstvá: ráno pachové práce – stopy, ktoré prebiehali na požatevných porastoch a boli dosahované veľmi pekné výsledky. Po stopách sa na cvičisku vykonávali špeciálne práce malých plemien – bolo to rozlišovanie predmetov psovoda medzi predmetmi figurantov, vyhľadávanie predmetov psovoda v určenom priestore. Po týchto prácach prebiehala poslušnosť oboch kategórií a vrcholom majstrovstiev bola obrana. Veľkí bradáči robili vyhľadávanie a označenie figuranta, stráženie psovoda a samozrejme zadržanie na ďiaľku. Malí bradáči v rámci obrany strážili predmet psovoda (batoh, bundu a pod.) a potom samostatná činnosť psa, kedy strážili sami seba (nedali sa odviazať).

Záverom majstrovstiev bolo vyhodnotenie a odovzdávanie cien: titul Majster SR 2008 a 1. miesto podľa SVV 1 – Mgr. Alexandra Porubská so psom VB ALFRED, titul Majster SR 2008 a 1. miesto podľa SMP 1 – Ing. Anton Kadnár so psom MB BURKY.

Ostatné umiestnenia súťažiacich sú vo výsledkovej listine. Okrem iného boli vyhodnotení súťažiaci podľa najlepšie dosiahnutých bodov v jednotlivých disciplínach:

 • Najlepšia stopa SVV – Zuzana Straková so sukou VB Ich. Reward for love
 • Najlepšia poslušnosť SVV – Mgr. Alexandra Porubská so psom VB ALFRED
 • Najlepšia obrana SVV – Mgr. Alexandra Porubská so psom VB ALFRED
 • Najlepšia stopa SMP – Ing. Anton Kadnár so psom MB BURKY
 • Najlepšia poslušnosť SMP – Ing. Anton Kadnár so psom MB BURKY
 • Najlepšie špeciálky SMP – Bc. Jana Hamerlíková so sučkou MB DESA

Taktiež boli ocenení:

 • Najlepší bradáč vo výkone 2008 – Mgr. Alexandra Porubská so psom VB ALFRED
 • Najmladší účastník M SR – Monika Adamčiaková so sučkou MB GWENN GIRL
 • Najstarší účastník M SR – Pavol Gaj so sukou VB BEGI

Tento pracovný týždeň bol veľmi náročný nielen pre psovodov a ich priateľov a miláčikov – psov, ale aj pre prípravný a organizačný štáb. Všetko bolo však úspešne zvládnuté aj vďaka našim sponzorom:

 • Klub chovateľov plemena bradáč
 • Obec Jablonica
 • Poľnohospodárske družstvo Záhorie Jablonica
 • MED-ART s.r.o. Nitra
 • Milki Dog s.r.o. Bratislava
 • H-S sklo Hradište pod Vrátnom
 • Chovateľské potreby Brezová pod Bradlom
 • Drevorez – Harasník Jablonica

Bc. Jana Hamerlíková

Sekcia malých plemien ZKJ

Výsledková listina

Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – IX. ročník – 29. – 30. august 2008
PSOVOD PES ORGANIZ. KAT. STOPA POSL. OBR./ŠPEC. SPOLU M
Mgr. Alexandra Porubská ♂ VB ALFRED OK-ER Šaľa-Veča SVV 86 96 97 279 1.
Danka Slabeciusová ♂ VB BRICAS Vatikán ZKZB Banská Bystrica SVV 99 86 84 269 2.
Zuzana Straková ♀VB Ich.R.f.loveWind of Dream KŠK 1Bratislava SVV 100 92 72 264 3.
Pavol Gaj ♀VB BEGI Gajamír KK Martin – mesto SVV 96 93 70 259 4.
Ing. Anton Kadnár ♂ MB BURKY Musis Amica KK Sanedog Žilina SMP 96 93 90 279 1.
Henrieta Okruhlicová ♀ MB DAISY Pedibus Šaľa SMP 93 83 96 272 2.
Oľga Sýkorová ♂ MB CHARLIE Zimný potok Handlová SMP 89 79 90 258 3.
Daniela Chrenková ♀ MB REBECAz Šardanu Žilina SMP 73 85 98 256 4.
Bc. Jana Hamerlíková ♀ MB DESA Malé uško ZKJ Jablonica SMP 70 78 100 248 5.
Monika Adamčiaková ♀ MB GWENN GIRL z Šardanu KK Ružomberok SMP 27 60 100 187 6.