BRUTUS Somnus

DOB: 4.8.2004, SPKP 1633 Code: 00/7A/5 37,5cm / 37,5 cm Owner:  MVDr. Viera Fedorová, 044 71 Páňovce 136 0905 218593, www.somnus.sk Titles: CAC, CACIB, BOB TOP PES vo výkone 2005 – 3. miesto Exams: ZMMP, SMP 1, SP, RH-E, OB 1, OB 2   Pedigree not supplied  ...