Prvá špeciálna výstava bradáčov

Článok  o prvej špeciálnej výstave bradáčov, 24.09. 1988 – Banská Bystrica. Autor R. Lazar CSc, foto: N. Dokoupil.  Prečítať si článok.