Dátum narodenia: 30.12.2009, SPKP 2186BMCS-High-Effect-z-Dixie
PRA,LL,C negatívne (2011)
36cm / 36cm
Majiteľ: Okruhlicovi Erik a Henrieta, Smetanová 9, 927 01 Šaľa
0907 562616, 0907 701862
www.ok-er.wbl.sk

Ocenenia:
Šampión krásy mladých Slovenska
CAC,  CAJC, výborný

 .
Skúšky:
ZMMP, SOP
.
Xpresso z DixieJubilee´s Football FigoGlendora´s High Dollar Kidd
Jubilee´s Panda Bear
Galaxy z DixieBolero von den Brunnengarten
Coca Cola z Dixie
Tropical Night z DixieDollar de LancaGloris Cyclamen
Helga-N Della Curva Tosa
Coca Cola z DixieEdy Vulkan
Daisy Vulkan