+421 907 120 519 | i[email protected] 

Dňa 24.9.2016 sa konali M SR vo výkone bradáčov v areáli KK Lisková v 4. kategóriách / SMP 1 + SVV1, IPO1 + IPO3/.

Hlavným rozhodcom majstrovstiev bol p. Milan Kadlecaj, ktorý posudzoval kategóriu IPO1 a IPO3 a špeciálne práce malých plemien. Kategóriu SVV1 a stopy + poslušnosť malých plemien mala na starosti p. Ing. Jaroslava Slačková, za čo sa jej chcem veľmi pekne poďakovať.

Ráno 24.9. sa 12 psíkov a 11 psovodov stretli v priestore výcvikového strediska Juraj Jáger v Ivachnovej, kde sa mali konať majstrovstvá. Z technických príčin, ktoré vznikli 2 dni pred pretekom, boli presunuté do priestoru KK Lisková. Pred vylosovaním štartovných čísel boli pretekári oboznámení so zmenou miesta konania a s časovým rozpisom preteku. Zároveň im boli predstavení rozhodcovia. Nasledoval presun do Liskovej, kde na pomocnom futbalovom ihrisku štartujúci poľa IPO 1 a IPO 3 nastúpili na cviky poslušnosti. Počas poslušnosti v kat. IPO 1 došlo k zdravotným problémom psa p. Ivety Hlinkovej, ktorá sa preto rozhodla z pretekov odstúpiť. Najlepšiu poslušnosť podľa IPO 3 predviedla p. Staniová a KISS HOPE Stanios.

Pretekári v kategórii SMP 1 a SVV1 za sprievodu vedúcej stôp sl. Moniky Adamčiakovej odišli na pasienky v okolí Liskovej, kde ich p. Slačková, rozhodca pre stopy, oboznámila o tvare a veľkosti stopy. Žiaľ stalo sa, že pretekárka p. Sýkorová v skupine SMP 1 nedodržala počet krokov, svoju stopu našlapala o polovicu kratšiu, na čo bola po vypracovaní upozornená a bolo jej navrhnuté stopu zopakovať, s čím nesúhlasila a so slovami, že sa jej nepáči posudzovanie p. Slačkovej z pretekov odstúpila.

Najvyšší počet bodov v kategórii SMP 1 si vyslúžila dvojica p. MVDr. Ján Hamerlík so psíkom Ilex Malé uško a v kat. SVV1 dostali obaja štartujúci, p. Pavol Gaj so psom DAG Gajamir a p. Imrich Cenger so psom DARSY DIAMOND Fruma Sidus, rovnaké bodové hodnotenie. Po cvikoch poslušnosti na futbalom ihrisku v Liskovej kategória IPO1 a IPO3 pokračovala cvikmi obrany. Figurantom pre obe kategórie bol p. Mgr. Juraj Jáger. Najvyššie bodové hodnotenie si z pľacu odniesla opäť dvojica p. Staniová a KISS HOPE Stanios.

Po návrate psovodov so stôp a ukončenie cvikoch obrany nastal čas obeda, ktorý bol objednaný v reštaurácii Alibaba v Liskovej, na ktorom si všetci pochutnali. Počas obedňajšej prestávky bol nachystaný pľac na krásnu disciplínu a to špeciálne cviky malých plemien, ktoré posúdil p. Kadlecaj. Najvyšší počet bodov a najkrajší výkon predviedla dvojica Ing. A. Polakovičová a FRANCESKA FRIDA Agape.

Po posúdení špeciálnych prác sa pán Kadlecaj a pretekári z kategórie IPO1 a 3 presunuli na pasienky v okolí Turíka, kde už mala kategória IPO 3 našľapané stopy.

Najviac sa darilo dvojici p. Helena Glänznerová a HANNIBAL BARKAS Radinie.
Celkovú najlepšiu stopu majstrovstiev však ukázala p. Jana Koctúrova so sučkou BERTA Kalimantana v kat. IPO1.

V tomto čase prebiehala na futbalovom ihrisku poslušnosť v kategórii SMP1 a SVV1 a veru bolo sa na čo pozerať.
Najlepší výkon podala dvojica so zahraničia, a to p. Ing. Rozová Zuzana a jej psík REBEL AMIS z Roznetu.

Po poslušnosti svoje obrany predviedli pretekári v kat. SVV1, kde najlepší výkon ukázala dvojica p. Gaj so psom DAG Gajamir, ktorý bol odmenený aj veľkým potleskom.

Výsledky na prvých miestach.

Kategória SMP 1
1. miesto – Ing. Andrea Polakovičová + FRANCESCA FRIDA Agape – 271 b / 87+88+96/ – Majster SR
2. miesto – MVDr. Ján Hamerlík – ILEX Malé uško – 259 b / 93+72+94/
3. miesto – Ing. Zuzana Rozová – REBEL AMIS z Roznetu – 252 b / 92+94+66/ – CZ

Kategória SVV 1
1. miesto – Pavel Gáj – DAG Gajamír – 276 b / 95+87+94 /
2. miesto – Imrich Cengel / – DARSY DIAMOND Fruma sidus – 246 / 95+70+81/

Kategória IPO 1
1. miesto – Jana Koctúrová – BERTA Kalimantana – 176 b / 98+75+3/
2. miesto – Iveta Hlinková – BARNEY Kalimantana – odstúpil

Kategória IPO 3
1. miesto – Helena Glänznerová – HANNIBAL BARKAS Radinie – 251 b / 89+86+76 /
2. miesto – Veronika Staniová – KISS HOPE Stanios – 250 b / 82+88+80/
3. miesto – Kateřina Boháčová – ABEL od Devíti vrb – 235 b / 78+80+77/

Na konci vyhodnotenia boli odovzdané poháre pre:

Nedá mi nespomenúť úžasný výkon p. Gaja, najstaršieho člena KCHPB, ktorý vo svojich 77 rokoch predviedol nádherný výkon, ktorý obrovským aplauzom ocenili všetci diváci a štartujúci. Dovoľte mi pripísať si aj také malé plus, že aj vďaka naším „majstrákom“ naši bratia Česi vybojovali na Majstrovstvách ISPU krásne tretie miesto pre svoju krajinu, lebo vďaka naším Majstrovstvám p. Helena Glänznerová splnila limit a mohla sa daných majstrovstiev zúčastniť a svojim skvelým výkonom prispela k celkovému tretiemu miesto pre družstvo z Českej republiky.

Na záver mi dovoľte poďakovať za korektné posudzovanie obom rozhodcom – p. Milanovi Kadlecajovi a p. Ing. Jaroslave Slačkovej, KCHPB za možnosť organizovať tieto preteky, p. MVDr. M. Jánošovi / veterinárna ambulancia Lisková/ za veterinárny dozor a pohotovosť, ktorú sme našťastie nepotrebovali, obom figurantom p. Jágerovi a p. Šimkovi, členom KK Lisková za poskytnutie priestoru, prekážok a za ich pomoc, organizačnému tímu – sl. Monike Adamčiakovej a Jurajovi Adamčiakovi za pomoc, divákom za povzbudzovanie a pretekárom za účasť. Verím, že o rok sa vidíme znova.

Autor: Andrea Adamčiaková, CHS Wildrane