+421 907 120 519 | i[email protected] 

Dátum narodenia: 30.3.2005, SPKP 1717
Chovnosť splnená: Nitra – 03.11.2007
Bonitačný kód: 00/5AX/7
33 cm x 33 cm
Majiteľ: Marián Turček, Hlavná 29, 946 39 Pastince

Ocenenia:
výborná

Silver Senátor MARLO JCh. Gondhausi HOPSZI ICh. Expert Di-Val-Cs
Ch. Schnauzervári Adél
Schnauberg BARBY Ch. Escorial Dutch Emigrant v Baborga
Heppy Amet Cs
Silver Senátor YPSALA Ch. Ezüst Gránit NICK Ch. Escorial Dutch Emigrant v Baborga
JCh. Forum Kalokagathia Cs
JCh. Silver Senátor FANNI Ch. Silver Senátor Quvasi
Ezüst Gránit Manócska