Bradáč veľký čierny / Riesenschnauzer Schwarz
VESPER TRIUMETALSKSlačková Jaroslava Ing.
Slovakia Dog Cup